Sesja w czwartek

sesja - radni przy stołach

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LXX/2024 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 25 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2024 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2024 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem we wnętrzu Kościoła Parafialnego w Bogdanowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (część działki numer 52/1 tj. 24 m kw., obręb Parzniewice Duże).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (część działki numer 347/5 tj. 21,5 m kw., obręb Gomulin).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (część działki numer 347/5 tj. 17,50 m kw., obręb Gomulin).
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 110471E na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.
12. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępne w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.