Pozbądź się azbestu – złóż wniosek!

azbest - płuty eternitu złożone na trzech stosach

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza nabór wniosków na odbiór, utylizację i transport wyrobów zawierających azbest. Informacja ta kierowana jest do osób, które posiadają na terenie swoich nieruchomości wyroby zawierające azbest. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości, mogą składać wnioski w terminie od 23 stycznia do 16 lutego 2024 r.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej gminy Wola Krzysztoporska (w załączeniu), jak również w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w godzinach pracy urzędu tj.: pon. – 900-1700, wt. – pt. 730 – 1530.

Składając wniosek, należy:
– być w posiadaniu aktu notarialnego albo innego dokumentu stwierdzającego władanie nieruchomością,
– w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania,
– określić ilość wyrobów zawierających azbest poprzez policzenie płyt,
– dołączyć dokumentację zdjęciową w wersji elektronicznej w postaci aktualnych, kolorowych zdjęć miejsc składowania wyrobów zawierających azbest. Zdjęcia powinny być opatrzone dokładnym adresem oraz powinny umożliwić wizualną identyfikację obiektu lub miejsca składowania na terenie posesji. Zdjęcia należy przesłać na adres poczty elektronicznej azbest@wola-krzysztoporska.pl
– w chwili składania wniosku eternit musi być zdemontowany, złożony na paletach, ofoliowany.

Wymiana pokrycia dachowego z eternitu wymaga zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (okazanie zgłoszenia może być wymagane podczas kontroli).

Przedsięwzięcie realizowane będzie po otrzymaniu przez Gminę Wola Krzysztoporska dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, pok. 14 lub pod nr tel.: 44 61 63 982.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf 1. wniosek 174 KB 272
2 pdf 2. Oświadczenie 44 KB 249
3 pdf 3. Oświadczenie dot. nie korzystania z pomocy de minimis 45 KB 244
4 pdf 4. Formularz informacji przedstawionej przez wnioskodawcę - de minimis 49 KB 262