Można sprawdzić, kto i gdzie polował!

Myśliwi muszą się wpisywać do „Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym”, a każdy zainteresowany może sprawdzić, kto i gdzie polował. Podajemy informację, gdzie znajduje się taka „Książka”.

OBWIESZCZENIE
w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Na podstawie art. 42 b ust.1e ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. 2018 poz.651) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska informuje, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego Nr 18 „Racjonalne Łowiectwo” w obwodzie łowieckim nr 250 znajduje się w domku myśliwskim w Borowej 68, 97-371 Wola Krzysztoporska.
Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.
Informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Informacj o przechowywaniu książki polowań Wola Krzysztoporska
342 KB 452