Glina, Wola Rokszycka i Piekary z grantami sołeckimi

Po 10 tys. zł z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia otrzymały w ramach tzw. grantów sołeckich fundowanych przez samorząd województwa łódzkiego trzy miejscowości z terenu gminy Wola Krzysztoporska: Glina, Wola Rokszycka i Piekary. Zakupy będą współfinansowane przez gminę.

W ramach zdobytych środków (10 tys. zł dotacji dla każdej wsi, co stanowi 76,92% kosztów plus wkład własny gminy po 3 tys. zł) sołectwa kupią zestawy nagłośniające.
Zakup sprzętu nagłośniającego wynika z potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność. Jest on potrzebny przy realizacji imprez lokalnych, zebrań sołeckich itp. uroczystości. Kupiony sprzęt będzie mógł być wykorzystywany podczas imprez organizowanych w budynkach domów ludowych, jak również na zewnątrz, w plenerze.
A obdarowane miejscowości już planują integracyjne imprezy.
W Glinie sołtys wraz z Radą Sołecką planuje urządzić Piknik Rodzinny – pożegnanie lata wraz z ogniskiem dla mieszkańców, a w jego przygotowanie zaangażować się mają wszystkie grupy wiekowe lokalnej społeczności. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Gliny w ramach wkładu własnego przygotują i podadzą poczęstunek dla uczestników imprezy. Sołtys i Rada Sołecka przygotują konkursy i spartakiadę sportową dla dzieci i rodziców.
Podobną imprezę zaplanowano w Piekarach. Tu też podczas „Pożegnania lata” panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Piekar przygotują coś dobrego, sołtys i Rada Sołecka zaplanują konkursy i rozgrywki sportowe dla dzieci i rodziców, a strażacy z OSP Piekary zapewnią obsługę logistyczną i bezpieczeństwo podczas zabawy.
Piknik rodzinny odbędzie się także w Woli Rokszyckiej. Tu panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Rokszyckiej przygotują i podadzą poczęstunek dla uczestników imprezy, a sołtys i Rada Sołecka zadbają o rozrywkę, czyli konkursy, spartakiadę sportową dla dzieci i rodziców oraz materiały potrzebne do przygotowania ogniska.

Umowy dotyczące udzielenia dotacji przez Zarząd Województwa Łódzkiego podpisane zostały 14 lipca. Wcześniej, 6 lipca w Romanówce (na terenie gminy Rozprza) odbyło się uroczyste przekazanie promes na te środki, a beneficjentom wręczyli je: poseł na Sejm RP Antoni Macierewicz oraz wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba. W imieniu sołectwa Piekary promesę odebrała sołtys wsi Maria Głowacka, w imieniu Gliny sołtys Edyta Michalak, a w przypadku Woli Rokszyckiej mieszkaniec tej miejscowości i jednocześnie wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Fot. Urząd Gminy w Rozprzy