Afrykański pomór świń znów zagraża

Na terenach sąsiadujących z Polską odnotowano wzrost liczby przypadków afrykańskiego pomoru świń. Co robić, by zminimalizować zagrożenie przenoszenia choroby na terytorium naszego kraju?

Główny lekarz weterynarii informuje, że w ostatnim czasie odnotowano wzrost liczby stwierdzonych ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASK) na terytorium Estonii, Łotwy i Litwy. Jednocześnie nastąpiło pogorszenie sytuacji epizootycznej w zakresie ASF na terytorium krajów trzecich sąsiadujących z Polską, w tym na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy, natomiast sytuacja epizootyczna na terytorium Białorusi pozostaje nie do końca rozpoznana. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie przeniesienia afrykańskiego pomoru świń na tę część terytorium Polski, na której choroba ta obecnie nie występuje.

Mając na uwadze wzrastające ryzyko i potencjalnie wynikające z niego poważne negatywne skutki dla gospodarski Polski, główny lekarz weterynarii stoi na stanowisku, iż należy podejmować wszelkie możliwe czynności zmierzające do zminimalizowania istniejącego zagrożenia, w szczególności prowadzenie kampanii informacyjnej.
Podniesienie świadomości podróżnych, mogących przywozić na terytorium Polski żywność pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich dotkniętych ASF – w kontekście zagrożenia, jakie może nieść za sobą wwóz oraz pozostawianie tej żywności w miejscach dostępnych dla dzików – może w-znacznym stopniu uchronić Polskę przed rozwleczeniem tej choroby.
Jednocześnie główny lekarz weterynarii informuje, że na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dostępne są informacje dotyczące ASF.
Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii materiały informacyjne udostępniono m.in. pod następującym adresem:
– ulotka informacyjna ASF: http://old.wetgiw.gov.pI/asf/ulotka-ASF-styczen-2015-pdf;

Czym jest afrykański pomór świń?
Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. Ważną drogą rozprzestrzeniania wirusa ASF jest skarmianie zwierząt odpadkami żywności.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Jednakże wystąpienie ASF skutkuje narażeniem danego kraju na ogromne straty finansowe związane głównie z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny do krajów wolnych od tej choroby.
Dodatkowe informacje w załączniku.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf asf informcja afrykański pomór świń
330 KB 515