W najbliższą środę sesja Rady Gminy

W najbliższą środę, 5 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2) rozpocznie się XXII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Kozierogi – edycja II.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla obrębu Kargał Las – edycja II.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krężna – edycja II.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziału we własności nieruchomości położonych w obrębach Borowa i Parzniewice Duże.
9. Zakończenie obrad.

Materiały do powyższego porządku dostępne są w biurze Rady Gminy.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc