Strażacy z Parzniewic z wizytą w przedszkolu

Wizyta strażaków OSP Parzniewice w Słonecznym Przedszkolu była finałem projektu współfinansowanego przez Fundację Aktywni w Regionie.

Druhowie z jednostki OSP 15 grudnia odwiedzili Słoneczne Przedszkole w Parzniewicach, gdzie przedstawili dzieciom specyfikę pracy strażaka oraz zasady prowadzenia pierwszej pomocy.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Strażacy rozmawiali o zasadach bezpiecznej zabawy i prawidłowym korzystaniu z numerów alarmowych.

Wizyta w przedszkolu zakończyła projekt pn. „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy”. Na jego realizację Fundacja „Aktywni W regionie” przeznaczyła 3000 zł. Dzięki tej pomocy strażacy przeszkolili 6 druhów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, kupili profesjonalną apteczkę do remizy oraz plansze edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci.
Urząd Gminy Wola Krzysztoporska w związku ze staraniem o wejście jednostki do KSRG wyposażył druhów w torbę medyczną PSP-R1, szyny kramera, deskę ortopedyczną.
– Celem projektu było zorganizowanie dla naszych strażaków kursu w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do udzielania pierwszej pomocy w akcjach ratowniczych. Odbycie takiego kursu pozwala prowadzić również pokazy z zakresu prewencyjnego kształtowania prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia ludzkiego w placówkach edukacyjnych, na wszelkiego rodzaju festynach i pokazach. Szkolenie i zakup niezbędnego wyposażenia pozwoli na szybsze i bezpieczniejsze prowadzenie działań z zakresu ochrony zdrowia i życia mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska – mówi Marcin Krzesiński z OSP w Parzniewicach.