Szkolenia i staże dla bezrobotnych

Mieszkańcy gminy mogą skorzystać z darmowych szkoleń zawodowych, płatnych staży oraz pośrednictwa pracy w ramach projektu pt.: „Nowe perspektywy w woj. łódzkim!”. Rekrutacja do 31 stycznia!

Projekt skierowany jest do 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach) pochodzących z obszarów wiejskich województwa łódzkiego.

Rekrutacja już trwa – zaplanowana jest do 31 stycznia 2017 r.

Jak mówią realizatorzy projektu – zapewnia on kompleksowe wsparcie składające się z 4 elementów pomocy:
– doradztwa zawodowego połączonego z opracowaniem/aktualizacją IPD dla każdego UP;
– szkolenia zawodowego z egzaminem zewnętrznym, dzięki któremu UP nabędą kwalifikacje lub kompetencje zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy;
– stażu, dzięki któremu UP nabędą doświadczenie;
– pośrednictwa pracy, dzięki któremu nastąpi zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez UP.

Dla osób biorących udział w projekcie zapewnione będą:
– zwrot kosztów dojazdu;
– materiały szkoleniowe;
– profesjonalna kadra trenerska;
– stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym;
– catering podczas szkoleń zawodowych;
– stypendium stażowe.

Dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z pracownikami biura projektu:

Biuro Projektu: „Nowe perspektywy w woj. łódzkim!”
ul. Gdańska 92/93, bud. D, piętro IV, pokój 43,
90-613 Łódź
Tel. +48 512 340 468 lub +48 504 092 727;
e-mail: szkolenia.lodz@plusk24.pl
www.noweperspektywy.plusk24.pl