Gdzie szukać szkoleń, kursów, doradztwa?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła, dzięki wsparciu ze środków unijnych, internetową bazę zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje.

Baza stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. podmiotowe systemy finansowania). Dzięki temu każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb.

Oto link do bazy, gdzie można dokonać rejestracji:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/login
oraz wyszukać interesujące usługi:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

W serwisie informacyjnym portalu dostępne są także wskazówki/pomoce dla użytkowników bazy, np.:
– Instrukcja dostępna on-line https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser
– filmiki instruktażowe http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/filmy-instruktazowe
– poradnik dla branży szkoleniowej http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/poradnik-dla-branzy-szkoleniowej

W zakładce dofinansowanie PARP rozpoczął publikację krótkich informacji o najważniejszych warunkach dot. dofinansowania w regionach. http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – po najechaniu na boczne menu pojawi się kolejny poziom z możliwością wybrania jednego z województw.