Ulgi dla seniorów!

Z ulg przy wejściach do placówek kultury, obiektów sportowych czy na zajęcia edukacyjne będą mogli korzystać mieszkańcy województwa w wieku powyżej 60 lat. Wszystko dzięki Karcie Seniora, która jest wydawana od początku stycznia 2018 roku.

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim. Warto ją założyć i skorzystać z wielu ulg i uprawnień. Posiadając Kartę, można liczyć m.in. na bilety w specjalnej cenie np. do Teatru Wielkiego, Teatru Jaracza w Łodzi, Filharmonii Łódzkiej czy kina „Charlie”, taniej pojechać Łódzką Koleją Aglomeracyjną, czy skorzystać z oferty uniejowskich term. Katalog ulg wciąż będzie się poszerzał.

Przypomnijmy, że Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalił program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” 24 października 2017 r. Pomysł na utworzenie programu oferującego ulgi i zniżki dla osób w wieku 60+ miał wiele źródeł. Wynikał z analizy danych demograficznych wskazujących na postępujący szybko proces starzenia się naszego społeczeństwa.

Program „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” ma na celu:
– promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
– wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
– zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
– umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?
– Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego.

Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

– Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się na stronie: http://www.rcps-lodz.pl/ (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/ Aktualny Katalog Ulg) lub na stronach internetowych www.bip.rcpslodz.pl, www.bip.lodzkie.pl;
– Karta wydawana jest bezpłatnie;
– Karta jest bezterminowa.

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
– Złożenie wniosku.

Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
– Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
tel.: 42 203 48 78
Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00
– Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych;
– Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku;
– Odbioru karty może dokonać Wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości;
– Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony www.rcps-lodz.pl (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.