Jak zaoszczędzić, kompostując bioodpady?

Od 1 sierpnia zmieniają się stawki opłat za śmieci na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Jest jednak sposób, by nieco zaoszczędzić i złagodzić skutki podwyżki. Wystarczy samodzielnie kompostować odpady bio w przydomowym kompostowniku. Trzeba też koniecznie złożyć nową deklarację w tej sprawie (tu ważna uwaga – wszyscy, którzy nadal korzystać będą z pojemników na bioodpady, nie muszą składać nowej deklaracji!).

Od 1 sierpnia 2020 r. zmianie ulega wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wola Krzysztoporska, które wynosić będą odpowiednio:

 23,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, a na terenie nieruchomości nie kompostuje się bioodpadów w kompostowniku przydomowym (korzystamy z kosza na bioodpady),

19,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, a na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuje się bioodpady w kompostowniku przydomowym.

 Ważne!!! Nie można już nie segregować śmieci – można za to zapłacić potrójną stawkę karną – 70,50 zł, jeśli ktoś będzie unikał segregacji.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami od posesji wylicza się, mnożąc:

ilość osób zamieszkujących                           x                        stawka opłaty za gospodarowanie

daną nieruchomość                                                                                         odpadami

Mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych, mogą skorzystać ze zwolnienia w wysokości 4,50 zł od osoby.

Aby móc skorzystać z ulgi, konieczne jest złożenie w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez upoważnione do tego osoby (tj. właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, inny podmiot władający nieruchomością).

Druk deklaracji dostępny jest u sołtysa, w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej oraz w BIP i na stronie internetowej gminy Wola Krzysztoporska (www.wola-krzysztoporska.pl).

Najlepiej złożyć deklarację przed planowanym odbiorem odpadów bio w sierpniu!

Gmina dołożyła wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum wysokość opłaty za odbiór odpadów (dwa przetargi przyniosły niezadowalające rezultaty – kwoty za obsługę odbioru odpadów były bardzo wysokie; w trakcie jest kolejny przetarg). Niestety wielkość stawki nie zależy od wysiłków wójta czy Rady Gminy, a wynika z prostego matematycznego rachunku, gdzie wpływy z opłat zbieranych od mieszkańców muszą pokryć zobowiązania gminy z tytułu należności za usługę odbioru i unieszkodliwiania odpadów.

Gmina jest zobowiązana pobrać opłaty od mieszkańców w takiej wysokości, by wystarczyły one na pokrycie całkowitych kosztów gospodarowania odpadami.

 

Dlaczego śmieci tak radykalnie drożeją?

To pytanie zadaje sobie każdy z nas. A powodów jest wiele. Główne przyczyny podwyżek to brak konkurencji i rosnące stawki za przetwarzanie i składowanie odpadów. Ma to związek przede wszystkim ze wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska ustalonej przez Radę Ministrów (tzw. opłata marszałkowska), zwiększeniem ilości wytwarzanych odpadów, kosztów pracy, energii, paliwa i innych usług. Nie bez znaczenia są też zmieniające się przepisy (zmiany ustawowe niezależne od decyzji gminy). Spowodowały one np. konieczność częstszego odbioru odpadów. Teraz – wedle nowych zasad – odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) i bioodpady odbierane będą od kwietnia do października z budynków jednorodzinnych jeden raz na dwa tygodnie (było raz na miesiąc), a tylko od listopada do marca raz w miesiącu. W przypadku budynków wielolokalowych będzie to jeden raz w tygodniu. Te dodatkowe kursy generują dodatkowe koszty.

Zmienia się też sposób obliczania należności dla firmy odbierającej odpady. Nie jest to już opłata ryczałtowa, ale opłata za konkretną ilość odebranych ton śmieci (warto więc o tym pamiętać i ograniczać do minimum ich „produkcję”). To ważne i z względów ekonomicznych, i ekologicznych.

Warto zauważyć (choć to marna pociecha), że podwyżki nie dotyczą wyłącznie gminy Wola Krzysztoporska. W podobnej sytuacji jest większość gmin w Polsce. Rekord biją gminy w województwie mazowieckim, gdzie opłata za segregację od osoby wyniesie nawet 32 zł.

W naszym rejonie stawki przedstawiają się następująco:

– Wolbórz 26 zł – stawka obowiązuje od 1 lipca 2020 r.

– Grabica 22 zł – stawka obowiązuje od 1 sierpnia 2020 roku

– Sulejów 27 zł – stawka obowiązuje od 1 maja 2020 roku

– Rozprza 18,50 – stawka obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku

Zauważyć należy, że trudno jest porównywać same stawki, gdyż zależą one m.in. od obowiązującego systemu w danej gminie (np. czy nieruchomości są wyposażone w pojemniki czy w worki), układu przestrzennego, odległości do instalacji, liczby mieszkańców itp.

Uwaga! Od lipca obowiązują nowe harmonogramy odbioru śmieci z naszych posesji. Szczegółowe terminy dla poszczególnych miejscowości znajdą Państwo na stronie internetowej gminy: https://www.wola-krzysztoporska.pl/uwaga-nowe-harmonogramy-odbioru-smieci/.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc DEKLARACJA 2020-1 69 KB 829
2 pdf DEKLARACJA 2020-1 273 KB 1109