Ósmoklasiści czasu COVID-u: jak im poszły egzaminy?

Egzamin - wypełnianie arkuszu egzaminacyjnego
Fot. pixabay.com

W tym roku długo nie było wiadomo, czy kończący ósmą klasę uczniowie w ogóle będą zdawać egzaminy. Ostatecznie przy obostrzeniach sanitarnych przeprowadzono je od 16 do 18 czerwca, a wyniki poznaliśmy pod koniec lipca. Jak wypadli uczniowie ze szkół gminy Wola Krzysztoporska?

Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
W skali kraju, powiatu i naszej gminy średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów wyglądały następująco: z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio (kraj -59%, powiat – 60%, gmina – 57%), z matematyki (kraj – 46%, powiat – 46%, gmina – 46%), z języka angielskiego (kraj – 54%, powiat – 49%, gmina – 51%).
Jeśli chodzi o szkoły podstawowe na terenie gminy Wola Krzysztoporska, to najlepiej wypadli w tym roku uczniowie podstawówki z Bogdanowa, uzyskując najwyższe wyniki z języka polskiego i matematyki (55%) oraz zajmując drugą pozycję z języka angielskiego (54%).

We wszystkich szkołach wyniki wyglądały następująco.

Język polski
Bogdanów (66%)
Krzyżanów (60%)
Bujny (59%)
Gomulin (59%)
Wola Krzysztoporska (59%)
Parzniewice (43%)

Matematyka
Bogdanów (55%)
Krzyżanów (48%)
Wola Krzysztoporska (48%)
Gomulin (46%)
Bujny (44%)
Parzniewice (33%)

Język angielski
Gomulin (55%)
Wola Krzysztoporska (55%)
Bogdanów (54%)
Krzyżanów (52%)
Bujny (48%)
Parzniewice (33%)
Fot. pixabay.com