Rok 2021: budżet stabilnej kontynuacji

Radni gminy Wola Krzysztoporska głosują nad budżetem 2021

Radni Rady Gminy Wola Krzysztoporska 22 grudnia 2020 r. jednogłośnie uchwalili zaproponowany przez wójta Romana Drozdka budżet gminy na rok 2021. Głosowanie nad uchwałą budżetową było poprzedzone spotkaniami w komisjach Rady oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, która sprawdziła projekt budżetu pod kątem finansowym. I – jak co roku – na inwestycje udało się wygospodarować pokaźną kwotę niemal 10 mln zł z perspektywą, że już w styczniu powiększy się ona o kolejnych kilka milionów.

A oto kilka najważniejszych liczb budżetu 2021:

Dochody – 66.419.240 zł
Wydatki – 70.419.240 zł
Wydatki majątkowe (inwestycje) – 9.871.315 zł

Wójt Roman Drozdek stoi i przedstawia budżet 2021
Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek

Przygotowany budżet jest wyzwaniem na 2021 rok. Cieszę się, że opinie komisji są pozytywne i jednogłośne. To znaczy, że nie jesteśmy zaskoczeni tym budżetem. Staram się tymi planami dzielić z państwem z wyprzedzeniem – mówił do radnych wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Nasze dochody własne to niespełna 30 mln zł. Resztę stanowią subwencje, dotacje i dofinansowania. Ale, co najważniejsze, staramy się szukać pieniędzy w źródłach zewnętrznych i tu efekty mamy bardzo dobre (jak choćby pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych). Patrząc na ten budżet szerzej, w perspektywie kolejnych lat, nazwałbym go budżetem stabilnej kontynuacji. Znamy priorytety i szukamy pieniędzy, aby realizować potrzeby mieszkańców. To dobry, bogaty w inwestycje budżet z tendencją rozwojową. Inwestycji będzie ok. 22 (uwzględniając 5 projektów z 2020 r. zaliczonych do tzw. wydatków niewygasający). Na nowe inwestycje w 2021 r. zapisanych zostało niemal 10 mln zł, a już wiadomo, że zmieni się to w pierwszych dniach stycznia, gdzie wprowadzimy do budżetu dodatkowe środki (ok. 6 mln zł) z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na kanalizację północnej części gminy (Krężna, Kozierogi, Piekarki). Będzie to miało olbrzymi wpływ na rozwój naszego obszaru. Priorytetem w 2021 r. (a i w kolejnych) będzie więc gospodarka ściekowa. Kolejne wnioski o dofinansowanie już zostały złożone (a dotyczą kanalizacji w Oprzężowie, Rokszycach Drugich, Kolonii Woźniki i Gomulinie). Ale nie zapominamy też o innych sferach życia. Na infrastrukturę drogową zaplanowaliśmy ok. 1,5 mln zł (plus wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych). Ważne miejsce zajmie też gospodarka mieszkaniowa (ponad 6 mln zł), a efekty widać będzie już w 2021 r. Zakończy się bowiem budowa gminnych budynków komunalnych w Woli Krzysztoporskiej, co pozwoli na likwidację tych budynków, które już nie nadają się do użytkowania. Termomodernizacji poddane zostaną 3 budynki gminne (Parzniewice, Jeżów, Gomulin). Dokończona też zostanie modernizacja dwóch świetlic – w Woli Krzysztoporskiej i Gomulinie.
To najważniejsze kierunki inwestycyjne, ale są też bolączki. Tą największą, ale i jednocześnie ważnym zadaniem, jest oświata. To 31% budżetu i ponad 21,5 mln zł, a subwencja oświatowa to zaledwie nieco ponad 12 mln zł. Resztę musimy dołożyć z własnego budżetu, ale na oświatę nie możemy szczędzić. W ryzach staramy się też trzymać wydatki na administrację (5,2 mln zł). W 2021 r. zakładamy 4-milionowy deficyt finansowany z kredytów i pożyczek, ale posiadamy też nadwyżkę i będziemy rozważać obniżenie zadłużenia, żeby w przyszłości móc skorzystać z kredytów i pożyczek w przypadku pozyskania kolejnych środków zewnętrznych, by zapewnić tzw. udział własny.
Konstrukcja budżetu uwzględnia bardzo trudny czas. Kiedy w ciągu roku będziemy go ulepszać, musimy brać pod uwagę stabilność w obliczu złej sytuacji epidemiologicznej. Musimy mieć bezpieczną nadwyżkę. Podsumowując – jest to dobry budżet, uwzględniający potrzeby większości mieszkańców. Cieszę się i dziękuję, że zyskał on jednogłośne poparcie wszystkich radnych – mówił wójt Roman Drozdek.

Najważniejsze inwestycje 2021 i ich szacowany koszt:

– Budowa gminnych budynków mieszkalnych w miejscowości Wola Krzysztoporska – 3.100.000 zł
– Rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Gomulinie – 2.249.000 zł
– Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska (Jeżów, Parzniewice, Gomulin) – 2.400.000 zł
– Budowa parkingu w miejscowości Bujny – 500.000 zł
– Przebudowa drogi gminnej Nr 110457E w miejscowości Glina – 50.000 zł
– Wykup wodociągu Parzniewice – 350.000 zł
– Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach – 300.000 zł
– Budowa stacji uzdatniania wody Parzniewice – 200.000 zł
– Przebudowa kotłowni w Domu Ludowym w Woli Krzysztoporskiej – 171.315 zł
– Budowa kanalizacji dla północnej części gminy – 150.000 zł
– Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego Laski – 130.000 zł
– Przebudowa ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i parkingu w Woli Krzysztoporskiej (projekt) – 60.000 zł
– Modernizacja ujęcia wody w Rokszycach – 54.000 zł
– Wykonanie piłkochwytów – boisko w Woźnikach – 20.000 zł
– Wymiana dachu na budynku SP Parzniewice (projekt)- 15.000 zł
– Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie – 12.000 zł
– Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Woli Krzysztoporskiej (projekt)- 10.000 zł

W 2021 r. kontynuowane też będą przedsięwzięcia z ubiegłorocznego budżetu, których z różnych powodów nie można było ukończyć w 2020 r. (tzw. wydatki niewygasające). A będzie ich łącznie za kwotę 1.512.747 zł.
– Budowa drogi w miejscowości Kacprów (dokumentacja techniczna) – 27.675 zł
– Budowa drogi w miejscowości Wygoda (dokumentacja techniczna) – 24.477 zł
– Modernizacja ujęcia wody w Gomulinie (dokumentacja) – 95.817 zł
– Wykonanie przepięć do sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Krzysztoporskiej – 722.310 zł
– Przebudowa Domu Ludowego w Woli Krzysztoporskiej – 642.468 zł