Sesja już w najbliższy czwartek

Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Radni i władze gminy siedzą przy oddzielnych stolikach w maseczkach

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XXXIV sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się 26 sierpnia 2021 roku (czwartek) o godz. 12.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska dotyczącego kontroli Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej w zakresie wniesionej przez Panią Jolantę Kołacińską skargi na Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Miłaków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Siomki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Piekary.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
13. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.