Sesja nadzwyczajna w czwartek

sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LIII/2022 sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5 (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022-2030.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
6. Zakończenie obrad.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.