Młodzi liderzy będą się mogli się szkolić!

Akademia liderów uczestnicy poprzednich edycji
Fot. www.nist.gov.pl

Jesteś młody i chcesz zostać liderem? Mieszkańcy województwa łódzkiego w przedziale wiekowym 18-30 lat (młodzi radni, studenci, uczniowie, członkowie młodzieżowych rad jednostek samorządu terytorialnego oraz młodzież zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych) mogą wziąć udział w projekcie pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Projekt, który rozpocznie się 4 marca 2023 r. i potrwa do 15 grudnia 2023 r., ma charakter bezpłatny. Jest on adresowany do osób zamieszkujących województwo łódzkie w przedziale wiekowym 18-30 lat (młodych radnych, studentów, uczniów, członków młodzieżowych rad jednostek samorządu terytorialnego oraz młodzieży zaangażowanej w działalność organizacji pozarządowych).

Rekrutacja odbywa się w terminie 7 listopada 2022 r. – 7 lutego 2023 r. poprzez formularz na stronie internetowej www.nist.gov.pl w zakładce „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”.

Szczegółowych informacji udziela pani Agnieszka Hermel, kierownik zespołu do spraw realizacji projektów, analiz i działalności wydawniczej, tel. +48 500 165 787, agnieszka.hermel@nist.gov.pl