Kto chce zostać animatorem sportu w Bujnach?

Zdjęcie boisk Orlik w Bujnach

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach ogłasza nabór na stanowisko Animatora Sportu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Bujny. Nabór chętnych do 12 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00.

OGŁOSZENIEOgłoszenie plakat - treść jak w informacjoi
Nabór na stanowisko Animatora Sportu w ramach zadania Aktywny Orlik

W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru na operatora programu Aktywna Szkoła w 2024 roku operatorem rządowego programu została Fundacja Orły Sportu.
W związku z tym Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach ogłasza nabór na stanowisko Animatora Sportu „Moje Boisko – Orlik 2012”w miejscowości Bujny.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 511-779-070 lub na stronie internetowej szkoły https://spbujny.pl/
Podania wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie:

do dnia 12 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00

• osobiście w Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach
• pocztą (decyduje data doręczenia pisma) na adres szkoły z dopiskiem na kopercie:
„Nabór na stanowisko Animatora Sportu w ramach zadania Aktywny Orlik”

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach, Bujny, ul. Piotrkowska 104, 97- 371 Wola Krzysztoporska.