Dla bezpieczeństwa

Ludzie na tle samochodu gaśniczego

Jak zmieniała się gmina Wola Krzysztoporska w ciągu ostatnich pięciu lat? Dziś podsumowujemy, co udało się zrobić dla bezpieczeństwa (część V).

Inwestycja w bezpieczeństwo to przede wszystkim nieustanne doposażanie jednostek OSP, których jest na terenie gminy 16. To strażacy ochotnicy w razie potrzeby są zawsze do dyspozycji, a samorząd stara się ich jak najlepiej wyposażyć. W ciągu ostatnich lat do jednostek trafiły 4 nowe wozy ratowniczo-gaśnicze (Parzniewice, Bujny, Krężna, Krzyżanów).
Remontowana i budowana jest też potrzebna strażakom infrastruktura (np. budowa garażu dla OSP Bogdanów czy OSP Krężna). Funkcję strażnic pełnią także remontowane i doposażane Domy Ludowe, przy których znajdują się strażackie garaże i pomieszczenia socjalne dla ochotników.
Duże środki przeznaczane są też na szkolenia dla strażaków, bo żeby skutecznie nieść pomoc, potrzeba nie tylko sprzętu i umundurowania, ale także godzin treningów i szkoleń.
– Ale warto inwestować w strażaków, bo to oni – w razie potrzeby – są natychmiast gotowi do niesienia pomocy. I to nie tylko podczas pożarów czy wypadków drogowych, ale też wtedy, kiedy zaskakują nas inne zagrożenia (jak chociażby niedawny COVID-19). To strażacy stają wtedy na pierwszej linii. A przecież robią to społecznie, poświęcając swój czas, a czasem i zdrowie – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Fot. UG Wola Krzysztoporska