Młodzi wiedzą, jak zapobiegać pożarom

chłopiec prezentuje sprzęt strażacki przed jurorem

W piątek, 15 marca w Szkole Podstawowej w Parzniewicach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Zwycięzcy reprezentować będą gminę Wola Krzysztoporska w eliminacjach powiatowych.

Turniej okazał się doskonałą okazją do tego, by przypomnieć, jak potrzebny i ważny jest zawód strażaka, dlatego spotkanie rozpoczęto od podziękowań dla druhów.
Ale najważniejsze były zmagania młodzieży. Do walki o pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych stanęło 24 uczniów, którzy wygrali wewnątrzszkolne konkursy o tematyce pożarniczej. Turniej gminny podzielony był na dwa etapy: teoretyczny oraz praktyczny. Uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów z testu dotyczącego wiedzy teoretycznej, dostali się do etapu odpowiedzi ustnych. Przydzielone im zadania polegały na wskazywaniu poszczególnych przyrządów potrzebnych w pracy strażaka i omawianiu ich budowy oraz przydatności podczas akcji.
Odpowiedzi oceniało jury w składzie: Wojciech Kamiński – przewodniczący, Robert Cieślik – sekretarz, członkowie – Tomasz Jakubiak, Mirosław Jakubczyk, Jan Czubała, Aleksander Kulig, Dawid Magiera.

Ostatecznie w I kategorii wiekowej (klasy I – IV szkoły podstawowej) kolejność miejsc wyglądała następująco:
1. Anita Stęplewska (SP Parzniewice)
2. Antoni Kowalski (SP Parzniewice)
3. Zofia Michalak (Krzyżanów)

W II kategorii wiekowej (klasy V – VIII szkoły podstawowej) zwycięzcami okazali się:
1. Antoni Wagner (SP Gomulin)
2. Alicja Kołba (SP Gomulin)
3. Filip Rybczyński (SP Krzyżanów)

Do eliminacji powiatowych OTWP zakwalifikowano więc Anitę Stęplewską z Parzniewic i Antoniego Wagnera z Gomulina.

Pomiędzy pisemnym i ustnym etapem konkursu zgromadzeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska, komendant ZOG ZOSP RP w gminie Wola Krzysztoporska Mirosław Jakubczyk oraz druhowie OSP, mieli możliwość obejrzenia bogatej części artystycznej przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Parzniewicach.
Po zakończeniu turnieju dyrektor szkoły Adrianna Grela podziękowała zebranym gościom, przedstawicielkom KGW w Poraju, koordynator KGW Kamili Kaczorowskiej, nauczycielom przygotowującym część artystyczną: Lidii Nicińskiej i Markowi Rękorajskiemu, Małgorzacie Sosnowskiej oraz przygotowującej uczniów do konkursu Bogusławie Niezgodzie-Magierze. W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół w Parzniewicach, Gomulinie, Woli Krzysztoporskiej oraz Krzyżanowie.
Fot. T Witkowski, J. Czubała, K. Stempień
Na zdjęciach dzieci i młodzież podczas eliminacji turniejowych.