Ulica Spacerowa w Woli Krzysztoporskiej i Woźniki z dofinansowaniem

Ulica Spacerowa - tabliczka

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Woli Krzysztoporskiej, a dokładnie dla mieszkańców ul. Spacerowej. Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę tej drogi. W ramach tego samego projektu wykonany zostanie także odcinek w Woźnikach.

Ulica Spacerowa w Woli KrzysztoporskiejWniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina złożyła jeszcze w czerwcu 2023 r. W grudniu 2023 otrzymaliśmy wiadomość o zakwalifikowaniu tego projektu do dofinansowania.

A wniosek obejmuje „Budowę drogi gminnej nr 110488E oraz dróg wewnętrznych w gminie Wola Krzysztoporska: ODCINEK 1 – Wola Krzysztoporska, ul. Spacerowa, ODCINEK 2 – Wola Krzysztoporska, ul. Spacerowa – droga wewnętrzna, ODCINEK 3 – Woźniki – dz. nr 420 – droga wewnętrzna”.

 Przewidywana całkowita wartość tego zadania, to:
Odcinek 1 (0,438 km): 1.841.584 zł
Odcinek 2 (0,122 km): 488.555 zł
Odcinek 3 (0,585 km): 1.850.115 zł
Razem (1,145 km): 4.180.254 zł
Oczywiście o ostatecznej kwocie zadecyduje przetarg.

Przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 2.090.126,50 zł. Jest to zadanie wieloletnie i będzie realizowane w latach 2024 – 2026. Obecnie (marzec 2024) czekamy na podpisanie umowy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.

Jak w tej chwili wyglądają te odcinki i co zostanie zrobione?

Mapa pogladowa - Wola Krzysztoporska, ul. Spacerowa - odcinek 1 i 2

Ul. Spacerowa w Woli Krzysztoporskiej ODCINEK 1 (od ul. Letniej w kierunku zachodnim – drogi powiatowej nr 1913E) i ODCINEK 2 (droga wewnętrzna; po wykonanej budowie odcinek będzie zaliczony do kategorii dróg gminnych – przedłużenie drogi gminnej do drogi powiatowej nr 1913E) – posiada nawierzchnię gruntowo-żwirową, na której występują liczne nierówności, istniejące obustronne pobocza są nieutwardzone, zaniżone. Zakres budowy obejmie wykonanie: kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi, oświetlenia ulicznego oraz jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem i zjazdami.

Mapa pogladowa - Woźniki

Droga w miejscowości Woźniki – droga wewnętrzna (po wykonanej budowie odcinek będzie zaliczony do kategorii dróg gminnych) na odcinku od drogi powiatowej nr 1916E w kierunku zachodnim do miejscowości Woźniki posiada nawierzchnię gruntowo-żwirową, na której występują liczne nierówności. Tu zakres budowy obejmie wykonanie: odwodnienia drogi w postaci rowów oraz jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami.

Choć jest to zadanie wieloletnie, prace powinny się rozpocząć jeszcze w tym roku, po przeprowadzeniu procedur przetargowych i zawarciu umów z wykonawcami.