Rok 2016 – rekordowy pod względem inwestycji

Było ich prawie sześćdziesiąt – tych mniejszych i tych naprawdę dużych. Rok 2016 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę inwestycji w gminie Wola Krzysztoporska. Wydaliśmy na nie około 8 mln zł! I – co bardzo ważne – na zadania gminne już udało się pozyskać prawie 3 mln zł środków zewnętrznych. A to jeszcze nie koniec.

A to oznacza, że za nami ogromna praca. Żeby to zobrazować, wystarczy powiedzieć, że w 2016 r. w Urzędzie Gminy przeprowadzono 130 postępowań przetargowych. Jeśli wziąć pod uwagę dni robocze – co dwa dni rozstrzygany był kolejny przetarg. Zawarto też prawie 600 umów – ponad dwie dziennie!

W 2016 r. złożyliśmy rekordową – bo aż 17 – liczbę wniosków o dofinansowanie różnych przedsięwzięć gminnych ze źródeł zewnętrznych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Łódzki Urząd Wojewódzki). Łączna wartość złożonych wniosków wyniosła 33.744.215 zł (!!!). Do końca 2016 r. podpisane zostały umowy na dofinansowanie na łączną kwotę 2.904.553 zł. Oznacza to, że właśnie tyle pieniędzy już udało nam się pozyskać na inwestycje gminne. A to nie wszystko, ponieważ część złożonych wniosków wciąż czeka jeszcze na finalną ocenę.

 

Urząd to nie tylko inwestycje, ale także sprawy naszych mieszkańców.
Otrzymaliśmy ponad 12 tysięcy listów, a wysłaliśmy około 30 tysięcy pism i różnorakiej korespondencji.
Referat Budownictwa (oprócz prowadzenia inwestycji) wydał prawie 1.200 różnego rodzaju decyzji i zaświadczeń.
W Referacie Podatków i Opłat w 2016 r. wydano ok. 5 tys. decyzji podatkowych, wysłano ok. 800 różnego rodzaju wezwań i ok. 1500 upomnień.
Do Referatu Finansów i Budżetu wpłynęło około 5 tysięcy faktur, a wystawiono (z tytułu opłat za wodę, ścieki, czynsze) prawie 16 tysięcy! Zaksięgowano niemal 65 tysięcy pozycji księgowych.
Te liczby wyraźnie mówią o skali wykonanej pracy. Ale o tym mieszkańcy pewnie choć w części wiedzą, bo chętnie zaglądają na naszą stronę internetową i gminnego Facebooka, gdzie mamy ponad tysiąc stałych odbiorców. W ubiegłym roku zamieściliśmy tam 400 informacji!!!

Ale wróćmy do inwestycji. Warto przypomnieć te najważniejsze.

Drogi

W dziale „Transport i łączność” w ubiegłorocznym budżecie widnieje kwota ponad 2 mln zł, którą wydano na publiczne drogi gminne i drogi wewnętrzne.
Dzięki tym pieniądzom powstały m.in.:
– droga w Majkowie Dużym (243.778 zł),
– most w Miłakowie (163.893 zł),
– drogi w Krzyżanowie, Piaskach, Rokszycach I, Krężnej, Kacprowie, Bogdanowie, Siomkach, Bujnach, Woli Rokszyckiej (982.723 zł),
– zmodernizowano też sieć dróg na osiedlu w Woli Krzysztoporskiej (583.462 zł),
– udzieliliśmy również dotacji powiatowi na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Piotrków – Jeżów (prawie 47 tys. zł).
Dodatkowo przeprowadzono także remont kilku odcinków dróg destruktem (dwa odcinki w Rokszycach I, w Miłakowie i w Mzurkach) za kwotę prawie 100 tys. zł.

Pięknieją lokalne centra kultury

W 2016 na poprawę stanu domów ludowych, które są lokalnymi centrami kultury, wydano około 2 mln 800 tys. zł. To jedne z najważniejszych inwestycji tego roku. Podsumujmy je krótko:
– termomodernizacja Domu Ludowego w Woźnikach (317.441 zł);
przebudowa DL w Gomulinie wraz z termomodernizacją (868.384 zł)
rozbudowa i nadbudowa DL w Piekarach (918.164 zł)
przebudowa DL w Majkowie Dużym wraz z termomodernizacją (354.174 zł);
wymiana dachu na DL w Majkowie Dużym (79.605 zł);
wymiana pokrycia dachowego na DL w Woli Krzysztoporskiej (54.620 zł);
wykonanie ogrodzenia DL Kozierogi (32.718 zł);
wykonanie opaski i malowanie DL Bujny (35.616 zł);
utwardzenie placu DL Glina (100.078 zł);
utwardzenie wjazdu DL Krężna (9.500 zł);

Nowoczesne kompleksy sportowe w 6 miejscowościach

Place zabaw dla dzieci, siłownie dla dorosłych, ławeczki, zieleń, a wszystko ogrodzone i oświetlone. Do tego w wielu miejscach boiska do piłki nożnej lub siatkowej. Takie nowoczesne i estetyczne kompleksy sportowe pojawiły się w 2016 roku w sześciu miejscowościach na terenie gminy Wola Krzysztoporska:
Krężna (138.207 zł);
Wola Rokszycka (137.362 zł);
Majków Duży (151.222 zł);
Mąkolice (144.533 zł);
Wola Krzysztoporska (98.692 zł);
Glina (148.779 zł).
Na ten cel gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków FRKF w wysokości do 28,3% wartości inwestycji. W roku 2017 powstaną kolejne podobne kompleksy.
Przygotowany jest już także projekt budowy boiska w Krzyżanowie (9.500 zł).
 

Gospodarka nieruchomościami

Nie wystarczy mieć majątek. Trzeba jeszcze o niego zadbać. Z myślą o gospodarce mieszkaniowej zapisano w ubiegłorocznym budżecie ponad 700 tys. zł. Jakie były tu najważniejsze inwestycje?
Oto one:
– remont dachu i przygotowanie do realizacji projektu dotyczącego termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Południowej 2 (tzw. hotel) w Woli Krzysztoporskiej (84.285 zł),
– wykonanie podjazdu i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Woli Krzysztoporskiej (211.005 zł),
– zagospodarowanie terenu i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Gomulinie (271.947 zł),
– zakup działek (110.154 zł).

Dla bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Ważne, żeby żyć nie tylko wygodnie, ale i bezpiecznie. To właśnie dlatego gmina zainwestowała także w tę sferę życia. Tu sztandarową inwestycją ubiegłego roku był zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Woli Krzysztoporskiej (799.500 zł). Doposażono także niektóre jednostki OSP (Wola Krzysztoporska, Parzniewice, Woźniki, Krzyżanów) w potrzebny sprzęt – torby medyczne, aparaty powietrzne, defibrylatory.

Dla oświaty

Choć w gminie zakończył się już proces reorganizacji sieci placówek oświatowych, cały czas trzeba w nie inwestować. W ubiegłym roku przy Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej wykonano plac pod miasteczko ruchu drogowego (34.017 zł). Były również zakupy potrzebnego w szkołach sprzętu.
Jednym z ważniejszych projektów był także ten dotyczący powstania nowoczesnej ekopracowni w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie (40.186 zł).

Nowe wodociągi, kanalizacja i więcej światła

Sporo działo się też w gospodarce ściekowej. Na ten cel wydano ponad 131 tys. zł. Nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej powstały w Bujnach, Glinie i Krzyżanowie (15.776 zł). Wykonano również instalację przeciwodorową przy kanalizacji sanitarnej (21.450 zł). Na rozbudowę wodociągów wydano z kolei 25.900 zł. Wymieniono ogrodzenie przy zbiorniku Borowa (13.900 zł), przeprowadzono renowację studni na ujęciu wody w Woźnikach (26.789 zł) i zakupiono nową pompę to tegoż ujęcia wody (6.983 zł).
Przygotowano też dokumentację potrzebną do „Budowy kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” (48.992 zł).
Dużą inwestycją była również budowa obwodów oświetlenia ulicznego, na którą przeznaczono 149.470 zł. Nowe oświetlenie powstało przy ul. Południowej w Woli Krzysztoporskiej oraz w Wygodzie i Jeżowie (149.470 zł). Warto dodać, że jest to nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED.

Coś dla środowiska

Dla miłośników przyrody też mamy dobre wiadomości. W 2016 r. rozpoczęła się rewaloryzacja parku w Parzniewicach. Już wydano na ten cel 147.314 zł. W 2017 prace będą kontynuowane, a kwota przeznaczona na ten cel to ponad 600 tys. zł.