Aż 30 wniosków o dofinansowanie w tym roku!

Kładzenie nakładki asfaltowej na drodze
Zdjęcie archiwalne

Budowa kanalizacji, remonty dróg, budynków i zabytków, szkolne ekopracownie, projekty ekologiczne, granty sołeckie, farma fotowoltaiczna dla gminy czy modernizacja oświetlenia – m.in. na takie projekty gmina Wola Krzysztoporska złożyła w tym roku (2023) wnioski o dofinansowanie z różnych źródeł zewnętrznych. Tylko do września było ich aż 30, a wnioskowane kwoty idą w miliony!!! Można śmiało powiedzieć, że niewiele inwestycji w gminie realizowanych jest bez zewnętrznego wsparcia. Wymaga to jednak tytanicznej pracy i ogromnego zaangażowania przy zdobywaniu tych środków.

Niech liczby i fakty mówią same za siebie. Oto spis wniosków, jakie gmina Wola Krzysztoporska złożyła tylko w tym roku. Dotyczą one nie tylko tegorocznych inwestycji, ale także tych, które będą realizowane w latach następnych. I choć nie każdy wniosek kończy się przyznaniem pomocy, ogromna większość przynosi wpływy do budżetu gminy i pozwala realizować kolejne projekty. Warto pamiętać jednak, że dofinansowanie to nie cały koszt inwestycji. Trzeba jeszcze znaleźć środki w budżecie gminy na tzw. wkład własny, często przewyższające sumę dofinansowania.

 1. Remont dróg na terenie gminy Wola Krzysztoporska: ODCINEK 1 – MAJKÓW DUŻY droga nr 110160E, ODCINEK 2 – WOLA ROKSZYCKA droga nr 110456E, ODCINEK 3 – ROKSZYCE droga nr 110466E
– Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadanie jednoroczne)
– Ogółem wartość projektu: 1.199.839 zł
– Kwota otrzymanego dofinansowania: 659.911 zł

 

 1. Realizacja zadania: Uwaga! Stop! Żyj bezpiecznie w gminie Wola Krzysztoporska KGW Fundusz Sprawiedliwości (nie otrzymaliśmy dofinansowania)
 2. Zabytki

1) Remont dachu i stropu budynku Szkoły Podstawowej w Parzniewicach -wniosek odrzucony
2) Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza bocznego i chrzcielnicy we wnętrzu kościoła parafialnego w Gomulinie
– Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1
– Kwota wnioskowanych środków: 245.000 zł
– Całkowita wartość inwestycji: 250.906,17 zł

 

 1. Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie

– Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – (brak rozstrzygnięcia)
– Wnioskowana kwota dofinansowania: 56.976 zł
– Przewidywany koszt zadania: 59.991 zł

 1. Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Bujnach

– Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – (brak rozstrzygnięcia)
– Wnioskowana kwota dofinansowania: 41.790 zł
– Przewidywany koszt zadania: 45.690 zł

 1. Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Parzniewicach

– Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – (brak rozstrzygnięcia)
– Wnioskowana kwota dofinansowania: 56.950 zł
– Przewidywany koszt zadania: 59.950 zł

 1. Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Gomulinie

– Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – (brak rozstrzygnięcia)
– Wnioskowana kwota dofinansowania: 56.507 zł
– Przewidywany koszt zadania: 59.428 zł

 1. Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej

– Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – (brak rozstrzygnięcia)
– Wnioskowana kwota dofinansowania: 60.000 zł
– Przewidywany koszt zadania: 81.980 zł

 1. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

– Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– Kwota dofinansowania 24.500 zł (zadanie zrealizowane)

 

 1. Granty sołeckie „Sołectwo na plus” – sołectwo Kacprów

Przyznano kwotę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 12.000 zł

 1. Granty sołeckie „Sołectwo na plus” – sołectwo Gomulin

– Przyznano kwotę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 12.000 zł

 1. Granty sołeckie „Sołectwo na plus” – sołectwo Majków Duży

– Przyznano kwotę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 12.000 zł

 1. Granty sołeckie „Sołectwo na plus” – sołectwo Bujny

– Przyznano kwotę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 12.000 zł

 1. Granty sołeckie „Sołectwo na plus” – sołectwo Krężna (nie otrzymało dofinansowania)
 2. Granty sołeckie „Sołectwo na plus” – sołectwo Poraj

Przyznano kwotę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 12.000 zł

 1. Granty sołeckie „Sołectwo na plus” – sołectwo Parzniewiczki

– Przyznano kwotę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 12.000 zł

 1. Granty sołeckie „Sołectwo na plus” – sołectwo Parzniewice

– Przyznano kwotę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 12.000 zł

 1. Granty sołeckie „Sołectwo na plus” – sołectwo Wola Rokszycka (nie otrzymało dofinansowania)
 2. Granty sołeckie „Infrastruktura sołecka na plus” – sołectwo Woźniki Kolonia (rezygnacja z otrzymanego dofinansowania)

 

 1. Remont dróg na terenie gminy Wola Krzysztoporska: ODCINEK 1 – WYGODA droga nr 110484E, ODCINEK 2 – KACPRÓW – KOLONIA BOGDANÓW, ODCINEK 3 – KRĘŻNA-KOZIEROGI droga nr 110453E, ODCINEK 4 – PARZNIEWICE – PARZNIEWICZKI droga nr 110463E (zad. jednoroczne)
 2. – Wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 (zadanie jednoroczne)
  – Przyznane dofinansowanie 1.092.040 zł (50%)
  – Całkowita przewidywana wartość:
  Odcinek 1: 294.244 zł
  Odcinek 2: 664.359 zł
  Odcinek 3: 947.203 zł
  Odcinek 4: 278.274 zł
  Razem: 2.184.080 zł

 1. Budowa drogi gminnej nr 110488E oraz dróg wewnętrznych w gminie Wola Krzysztoporska: ODCINEK 1 – Wola Krzysztoporska, ul. Spacerowa, ODCINEK 2 – Wola Krzysztoporska, ul. Spacerowa – droga wewnętrzna, ODCINEK 3 – Woźniki – dz. nr 420 – droga wewnętrzna (zad. wieloletnie)

– Wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 (zadanie wieloletnie)
– Przyznane dofinansowanie 2.090.127 zł (50%)
– Przewidywana całkowita wartość:
Odcinek 1: 1.841.584 zł
Odcinek 2: 488.555 zł
Odcinek 3: 1.850.115 zł
Razem: 4.180.254 zł

 1. Remont dachu i stropu budynku Szkoły Podstawowej w Parzniewicach
 2. – Wniosek złożony w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja 2
  – Kwota wnioskowanych środków: 1.372.000 zł (wniosek odrzucony)
  – Wartość inwestycji: 1.400.000 zł

 1. Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi w miejscowościach Gomulin i Gomulin Kolonia

– Wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i Programu Inwestycji Strategicznych
– Przyznane dofinansowanie: 2.000.000 zł
– Przewidywana wartość inwestycji: 2.618.186 zł

 1. Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi w miejscowościach Gomulin Kolonia i Majków Duży

– Wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8
– Przyznane dofinansowanie: 6.000.000 zł
– Przewidywana wartość inwestycji: 7.992.816 zł

 1. Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi w miejscowościach Majków Duży, Woźniki Kolonia i Woźniki

– Wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8
– Kwota wnioskowanych środków: 13.200.000 zł (wniosek odrzucony)
– Przewidywana wartość inwestycji: 17.105.786 zł

 1. Budowa drogi w miejscowości Parzniewice na odcinku od drogi powiatowej nr 1500E (ul. Kaliska) do drogi wewnętrznej (ul. Lipowa)

– Wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 6
– przyznane dofinansowanie: 615.440 zł
– Przewidywana wartość inwestycji: 628.000 zł

 

 1. PFRON zakup schodołazu

Całkowita przyznana kwota: 23.000 zł

 1. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska”

– Wnioskowana kwota dofinansowania: 5.700.000 zł
– Przewidywana wartość inwestycji: 7.380.000 zł

 1. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wola Krzysztoporska

– Wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 9
– Wnioskowana kwota dofinansowania: 2.982.000 zł
– Przewidywana wartość inwestycji: 3.727.800 zł

Warto dodać, że w tym roku realizowane są także przedsięwzięcia, o których dofinansowanie ubiegaliśmy się w latach ubiegłych. Te największe z nich to:
– przebudowa drogi Siomki – Glina (dofinansowanie z RFRD 8.353.941 zł, udział Powiatu Piotrkowskiego – 1.694.227 zł, wartość całego zadania wraz z wodociągiem ok. 14.800.000);
– przebudowa i rozbudowa drogi w Glinie (dofinansowanie 2.556.623 zł, udział własny gminy 5.365.264 zł);
drogi: Mąkolice – Kozierogi, Wola Krzysztoporska ul. Północna, Siomki ul. Wesoładofinansowanie 739.596 zł, udział własny gminy 1.096.411 zł;
kanalizacja Oprzężów – Gomulin – dofinansowanie 4.518.292 zł, udział własny gminy 4.460.708 zł;
– Cyfrowa Gmina dofinansowanie 138.000 zł;
– modernizacja drogi w Mąkolicach dofinansowanie 101.250 zł, szacowany udział własny gminy 185.556 zł;
– modernizacja PSZOK dofinansowanie 860.795 zł, udział gminy 1.275.495 zł;
– budowa zespołu boisk w Gomulinie – dofinansowanie 1.265.500 zł, udział z budżetu gminy 1.414.598 zł;
– rewitalizacja zbiornika retencyjnego w Bogdanowie dofinansowanie 466.423 zł, udział własny gminy 82.374 zł.

Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska
Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska

Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek

Jak wynika z powyższego zestawienia, działania samorządu gminy Wola Krzysztoporska w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych są na bardzo wysokim poziomie. Staramy się nie ominąć żadnego naboru i składamy wnioski na wszystkie obszary naszych zadań, począwszy od infrastruktury drogowej, poprzez gospodarkę wodno-kanalizacyjną, a skończywszy na kulturze, sporcie i edukacji. Skuteczność pozyskiwania środków finansowych jest również wysoka, co wynika z dobrze przygotowanych wniosków. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat pozyskaliśmy blisko 20 mln zł z różnego rodzaju źródeł zewnętrznych. To oznacza, że państwo wspiera finansowo samorządy, co przełoży się na wzrost wydatków na inwestycje. Jednak by środki te były w pełni wykorzystane, trzeba zapewnić tzw. udział własny, czyli wkład środków pochodzących z budżetu gminy. Dlatego robimy wszystko, aby utrzymać dobrą kondycję budżetu poprzez ograniczenie wydatków konsumpcyjnych i zwiększenie kwot na inwestycje. Dotychczas pozyskane środki zewnętrzne mają zapewniony udział własny i będą w pełni wykorzystane. W efekcie przełoży się to na konkretne inwestycje oczekiwane przez mieszkańców naszych miejscowości.