Ulica Wesoła w Siomkach po remoncie

Droga po remoncie

Cieszyć się mogą właściciele domów jednorodzinnych, a także ci, którzy chcieliby dojechać do Domu Ludowego – ulica Wesoła w Siomkach jest już po remoncie. Niemal kilometrowy odcinek drogi wygląda teraz zupełnie inaczej.

Tablica informacyjna inwestycji - Rządowy Fundusz Rozwoju DrógUlica miała wprawdzie nawierzchnię bitumiczną, ale sporo w niej było pęknięć, dziur i nierówności. Zmorą kierowców były też zaniżone pobocza. Prace remontowe polegały więc na korekcyjnym frezowaniu, wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej gr 5 cm), a także równaniu i wykonaniu poboczy z kruszywa o szerokości 0,5 m na całym odcinku drogi. Nie zapomniano także o korekcie zjazdów i regulacji studzienek kanalizacyjnych. Prace zakończyły się w sierpniu 2023 r. i kosztowały 452.180 zł.

Projekt ten gmina wykonała w ramach większego zadania obejmującego remont odcinków o łącznej długości ok. 3,5 km (oprócz Siomek także Mąkolice – Kozierogi i ul. Północną w Woli Krzysztoporskiej) dofinansowanego kwotą 739.596 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji (wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego) to 1.836.007 zł.