Uwaga! Wymiana wodomierzy w Woli Krzysztoporskiej!

Stary i nowy wodomierz
Stary i nowy wodomierz

W związku z wdrożeniem systemu zdalnego – radiowego odczytu wodomierzy na terenie gminy Wola Krzysztoporska informujemy, iż od dnia 28.09.2023 r. do 18.10.2023 r. na terenie miejscowości Wola Krzysztoporska nastąpi stopniowa wymiana urządzeń dokonywana przez firmę METERING Anna Moder z Buczku.

Pracownicy dokonujący wymiany będą posiadali stosowne upoważnienia wydane przez Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz. Mieszkańcy nie ponoszą opłat za wymianę wodomierza głównego.

W dniu 28.09.2023 – wymiana będzie przeprowadzana na ulicach: Cmentarna, Słoneczna, Letnia, Spacerowa
W dniu 29.09.2023 – Kościuszki, Szkolna, Fabryczna
W dniu 02.10.2023 – Piotrkowska, Krzywa, Projektowana, Ogrodowa
W dniu 03.10.2023 – Wesoła od numeru 1 do 32
W dniu 04.10.2023 – Wesoła od numeru 33 do 63
W dniu 09.10.2023 – Wesoła od numeru 64 do 90
W dniu 10.10.2023 – Wesoła do numeru 91 do 116
W dniu 11.10.2023 – Północna od numeru 1 do 28
W dniu 12.10.2023 – Północna od numeru 29 do 60
W dniu 13.10.2023 – Północna od numeru 61 do 67, Polna
W dniu 16.10.2023 – Niecała
W dniu 17.10.2023 – Mickiewicza, Południowa od numeru 1 do 3
W dniu 18.10.2023 – Południowa od numeru 7 do 21, Zielona, Leśna

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z przepisami prawa to mieszkaniec (odbiorca usług) na swój koszt instaluje podlicznik i odpowiada za jego sprawne działanie. Przedstawiciele ww. firmy wymieniającej liczniki główne mogą przyjąć od Państwa zlecenie na wymianę podlicznika (licznika dodatkowego mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą, którego wskazania są uwzględniane przy rozliczaniu usługi za odprowadzanie ścieków) – w ramach zlecenia zamontują nowy podlicznik współpracujący z systemem zdalnego odczytu. Jeżeli zdecydują się Państwo na zlecenie wymiany podlicznika ww. firmie na swój koszt, bądź też dokonają tego we własnym zakresie, gmina sfinansuje zamontowanie na nim nakładki do zdalnego odczytu, dzięki czemu odczyty stanów, zarówno licznika głównego, jak i podlicznika, nie będą wymagały już fizycznego udostępniania nieruchomości na czas ich odczytów przez inkasenta. Wskazane jest, aby wymiana podlicznika została wykonana w tym samym czasie co wymiana wodomierza głównego, zaoszczędzi to dodatkowych formalności związanych z rozliczeniem opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Prosimy również o dokładne zweryfikowanie, czy zamontowany na Państwa nieruchomości podlicznik posiada ważne cechy legalizacyjne. Przypominamy przy tym, że okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat. Ważne cechy legalizacyjne podlicznika są warunkiem uwzględniania wskazań podlicznika w rozliczeniach za odprowadzanie. Szacowany koszt wodomierza dodatkowego (podlicznika) wraz z montażem to około 220 zł.
Wymiany będą dokonywane w godzinach 8:00 -17:00.