Przetarg na działkę w Parzniewicach

Przetarg

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Parzniewice Duże stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.

Nr ewidencyjny

działki

Powierzchnia

działki w ha

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

Nieruchomości [zł]

Wadium [zł]

Nr KW

308

0,1200

nieruchomość zabudowana, powierzchnia zabudowy 97 m2

29 000,00

2 000

PT1P/00090935/6

brak planu miejscowego oraz decyzji o warunkach zabudowy

Grunt rolny przeznaczony do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 60/23 z dnia 12 czerwca 2023 roku.

Przetarg odbędzie się 21 września 2023 o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – naturoBank Bank Spółdzielczy nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012 nie później niż do dnia 15 września 2023 roku. Datą dokonania wpłaty jest data uznania na rachunku UG Wola Krzysztoporska.

Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na budynku UG.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 6a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub telefonicznie pod nr telefonu 44 616 39 75

 

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie Przetarg - nieruchomość w miejscowości Parzniewice Duże
155 KB 338