Podziękujmy młodym bohaterom za ich odwagę

Order Młodego Bohatera

Jeśli znacie kogoś młodego, kto nie bał się pomóc w sytuacji trudnej, kryzysowej i niebezpiecznej, kogoś, kto uratował czyjeś życie lub zdrowie i chcecie mu podziękować za to w szczególny sposób, to „Order Młodego Bohatera” jest właśnie taką specjalną nagrodą przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla młodzieży, za odpowiedzialną i godną naśladowania postawę.

To szczególne wyróżnienie w postaci medalu przyznawane będzie przez ministra obrony narodowej osobom, które w niebezpiecznej sytuacji wykazały się odpowiedzialną i godną naśladowania postawą, a dzięki własnemu działaniu lub wezwaniu odpowiednich służb przyczyniły się do uratowania zdrowia lub życia innych osób albo zażegnania niebezpieczeństwa.
Aby zgłosić kandydata do wyróżnienia należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mlody-bohater i odesłać go na adres mlodybohater@mon.gov.pl. We wniosku muszą być zawarte m.in. informacje opisujące przebieg zdarzenia.
Wyróżnienie mogą otrzymać kandydaci, którzy w momencie zdarzenia nie przekroczyli osiemnastu lat. Medal może zostać przyznany także osobom, które posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Każdy kandydat do medalu, którego zgłoszenie zostanie zakwalifikowane, otrzyma unikalny, numerowany medal.
Więcej informacji na temat wyróżnienia oraz zasad jego przyznawania znajduje się w Regulaminie na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.