Lokal w Woli Krzysztoporskiej do sprzedania

Zielony blok czteropiętrowy

Wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ulicy Kościuszki 15 w Woli Krzysztoporskiej.

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 15 w Woli Krzysztoporskiej:

Adres nieruchomości ul. Kościuszki 15 m. 36, Wola Krzysztoporska
Nr księgi wieczystej PT1P/00061305/9
Nr działki i powierzchnia dz. nr ewid. 644/17 o pow. 0,0534 ha
Udział w nieruchomości wspólnej 4638/225573
Obręb Wola Krzysztoporska
Powierzchnia lokalu 43,46 m² oraz piwnica o pow. 2,92m²
Usytuowanie lokalu Budynek mieszkalny wielorodzinny, parter – mieszkanie środkowe
Opis lokalu Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal posiada uzbrojenie w media: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej, gaz bezprzewodowy.
Forma zbycia Przetarg ustny nieograniczony
Cena lokalu 105 000,00 zł (zw. z podatku VAT)
Wadium 10 000,00 zł

 

Przedmiotowa nieruchomość będzie udostępniona do zapoznania się ze stanem technicznym w dniu  14.03.2024r w godz. 13.00 do 15.00

Przetarg odbędzie się 27 marca 2024 o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddział Wola Krzysztoporska nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012 nie później niż do 22 marca 2024 roku. Datą dokonania wpłaty jest data uznania na rachunku UG Wola Krzysztoporska.

Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez  publikację na stronie internetowej urzędu (www. wola-krzysztoporska.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na budynku UG.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 6a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub telefonicznie pod nr telefonu 44 616 39 75.