Sprzedaż nieruchomości w obrębie Kacprów

Przetarg

Wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej obrębie Kacprów.

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dotyczącego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej obrębie Kacprów stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości
[zł]
Wadium
[zł]
Nr KW
 

 

25

 

1,34ha Grunty rolne 53 000,00  

 

3 000

PT1P/00089380/0 brak planu miejscowego
oraz decyzji
o warunkach zabudowy
zwolnione z VAT

 

Przetarg ograniczony jest do rolników indywidualnych spełniających warunki uprawniające do nabycia gruntu rolnego, określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.).

Składanie dokumentów przetargowych do dnia 15 marca 2024r do godz. 15.30

Przetarg odbędzie się 27 marca 2024 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – naturoBank Bank Spółdzielczy  nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012, nie później niż do dnia 22 marca 2024 roku.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej urzędu (www.wola-krzysztoporska.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz przesłanie sołtysowi miejscowości Kacprów.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 6a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub  telefonicznie pod nr 44 616 39 75. 

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie o przetargu - obręb Kacprów 236 KB 161
2 doc ogłoszenie o przetargu_Kacprów - załączniki 2 MB 67
3 doc Wyciąg z ogłoszenia Wójta- I przetarg - Kacprów 15 KB 44