Bujny na spotkaniu z weteranami

Słuchali o misjach w Iraku i Afganistanie. Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach 6 marca uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami z Warszawskiego Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.


Życzyli i dziękowali

Z okazji obchodzonego 8 marca Dnia Kobiet męska część pracowników Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej na czele z wójtem Romanem Drozdkiem dziękowała wszystkim paniom pracującym w tutejszym Urzędzie, ale także wszystkim mieszkankom gminy, za ich trud i codzienne wsparcie.


Jak finansować inicjatywy obywatelskie?

Odpowiedzi na to pytanie znaleźć będzie można 13 marca 2018 r. na spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Narodowy Instytut Wolności w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.