Zbiornik w Bogdanowie będzie rewitalizowany

Staw w Bogdanowie; w tle kościół z czerwonej cegły

Wkrótce rozpoczną się prace rewitalizacyjne przy zbiorniku wodnym w Bogdanowie. Rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie tego zadania. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” i ma się zakończyć w kwietniu 2023 roku. Na jej wykonanie gmina Wola Krzysztoporska uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Baner - Polski ŁadProgram Inwestycji Strategicznych; na górze flaga i godło Polski– To bardzo ważne, by ten zbiornik został wreszcie zrewitalizowany nie tylko ze względu na jego funkcję, ponieważ zbiera nadmiar wód z terenu Bogdanowa, ale i estetykę tego terenu położonego w centrum miejscowości – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Wykonawca, z którym umowę zawarto 20 czerwca 2022 r., będzie miał za zadanie nie tylko wykonać rewitalizację zbiornika, ale też wcześniej ją zaprojektować. Ma na to 10 miesięcy. A prace polegać będą m.in. na: oczyszczeniu zbiornika, umocnieniu jego skarp i dna płytami ażurowymi, modernizacji terenu przyległego (m.in.: utwardzenie z kostki betonowej montaż ławek, koszy betonowych na odpady stałe, tablicy informacyjnej, poręczy i innych elementów małej architektury), przebudowie dwóch przepustów oraz wykonaniu żelbetowych wylotów do zbiornika.

Koszt zadania pn. „Rewitalizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Bogdanów” to 548.797,71 zł, ale gmina pokryje tylko niewielką jego część. Na realizację tej inwestycji gmina Wola Krzysztoporska pozyskała 466.423,17 zł dofinansowania z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.