Mamy 8 mln na kanalizację!

bUDOWA KANALIZACJI ZDJĘCIE ARCHIWALNE
Zdjęcie archiwalne

Aż 8 mln zł ma wynieść dofinansowanie do dwóch kolejnych projektów kanalizacyjnych, jakie realizowane będą na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Chodzi o dwa odcinki: Gomulin – Gomulin Kolonia i Gomulin Kolonia – Majków Duży. Dofinansowanie przyznano w ramach 8 edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Promesy dofinansowania dotyczą wniosków złożonych przez gminę w sierpniu 2023 r.

logo polski ładPierwszy z nich dotyczył „Budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi w miejscowościach Gomulin i Gomulin Kolonia”. Tu kwota wnioskowanych i ostatecznie przyznanych środków wyniosła 2.000.000 zł, zaś przewidywana wartość inwestycji to 2.618.186 zł. Jaki będzie ostateczny jej koszt – o tym zadecydują przetargi.
Zakres prac objętych tym wnioskiem polegać będzie na zaprojektowaniu i wybudowaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji, kanalizacji tłocznej wraz z systemem napowietrzania i tłocznią ścieków w miejscowościach Gomulin i Gomulin Kolonia. Dodatkowo inwestycja obejmować będzie przebudowę drogi gminnej. Wykonawca robót bazować będzie na istniejącej dokumentacji projektowej, na którą Gmina Wola Krzysztoporska uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę. Wykonawca powyższej inwestycji wyłoniony zostanie w nieograniczonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj.

Drugi z wniosków dotyczy „Budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi w miejscowościach Gomulin Kolonia i Majków Duży”. Tu wniosek o dofinansowanie opiewał na kwotę 6.000.000 zł i na taką też sumę gmina otrzymała promesę. Przewidywana wartość inwestycji to 7.992.816 zł, ale rzeczywisty koszt znany będzie po przeprowadzeniu przetargów.
Inwestycja obejmować będzie budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości, kanalizacji tłocznej wraz z rurociągiem napowietrzającym w miejscowościach Gomulin Kolonia i Majków Duży. Zakres prac obejmować będzie także budowę trzech tłoczni ścieków oraz przebudowę odcinka drogi gminnej. Wykonawca robót bazować będzie na istniejącej dokumentacji projektowej.

Realizacja tych dwóch przedsięwzięć pozwoli na podłączenie nowych zabudowań oraz umożliwi likwidację starych, nieszczelnych szamb w miejscowościach: Gomulin, Gomulin Kolonia i Majków Duży. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2026 r.