Rozpoczynamy remont drogi Parzniewice – Blizin

Droga Parzniewice Blizin przy drodze znak - droga uszkodzona

Wiadomo już, ile kosztować będzie i kto wykona remont drogi powiatowej nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Blizin. Przypomnijmy, że choć to droga powiatowa, gmina Wola przejęła to zadania, uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 2,5 mln zł z III edycji programu Polski Ład i zajmie się jego realizacją, dopłacając dużą kwotę z własnego budżetu.

Umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., które wykona remont, zawarta została 8 września 2023 i opiewa na kwotę 4.874.000 zł.
Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.500.000 zł. Środki finansowe, jakie mają być przekazane przez właściciela drogi, czyli Powiat Piotrkowski to: 562.162 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.811.838 zł pochodzić będzie z budżetu gminy Wola Krzysztoporska.

Tablica dofinansowanie Polski ŁadTa inwestycja to dobra wiadomość szczególnie dla mieszkańców takich miejscowości, jak: Parzniewice, Poraj, Parzniewiczki, Pawłów Górny, Blizin, którzy na co dzień korzystają z tej obecnie bardzo zniszczonej drogi.
Prace obejmą odcinek o długości ok 1865 m.b. i polegały będą na: remoncie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz warstw bitumicznych poprzez ich frezowanie i odtworzenie, rozebraniu istniejących poboczy z kruszywa łamanego i ich ponownym ukształtowaniu, utwardzeniu zjazdów z kruszywa łamanego, remoncie istniejących przepustów pod zjazdami i drogą, usunięciu krzaków z rowów przydrożnych i terenu pasa drogowego na całym odcinku, odmuleniu rowów i ich udrożnieniu z nadaniem spadków podłużnych. W wyniku prac nie przewiduje się zmiany parametrów użytkowych lub technicznych remontowanego odcinka drogi nr 1500E, ale podniesie się zdecydowanie komfort poruszania się po tym odcinku.
Prace mają potrwać 15 miesięcy i powinny się zakończyć się w grudniu 2024 r.

– Myślę, że jest to bardzo dobra informacja przede wszystkim dla mieszkańców Parzniewic i okolic, ponieważ stan drogi powiatowej jest bardzo zły i odcinek wymaga pilnej przebudowy. Jest to kolejny odcinek drogi powiatowej przejęty przez gminę w celu wykonania zadania, które należy do powiatu piotrkowskiego. Dla przypomnienia – w ostatnim czasie gmina Wola Krzysztoporska przejęła i realizuje przebudowę drogi powiatowej Siomki – Krzyżanów – Glina, drogę powiatową Piekarki – Oprzężów oraz udzieliła kolejnej pomocy finansowej (ok. 270 tys. zł) na remont drogi powiatowej Oprzężów – Krężna – dodaje wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Dodajmy, że Program Inwestycji Strategicznych (edycja III PGR) zakładał wsparcie finansowe dla mniejszych samorządów, na obszarze których kiedyś funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. Przyznane nam dofinansowanie wyniosło 2.500.000 zł i było możliwe ze względu na fakt, że w Parzniewicach funkcjonowało kiedyś państwowe gospodarstwo rolne (budynki – chlewnie i grunty rolne) należące do zlikwidowanego później Kombinatu Rolniczo-Przemysłowego w Niechcicach.