W Bujnach planowana przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody znak zakazu z kranem w środku

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej w dniu 18.10.2023r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla niżej wymienionych miejscowości:

Bujny ul. Spacerowa od nr 2 do nr 33

przewidywany czas przerwy
godz. 8:00 – 15:00 (7 godzin)

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje jednocześnie, że z przyczyn niezależnych od Gminy może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanym terminie, a przewidywany czas przerwy oraz zakres przerwy planowanej może ulec zmianie.