Kościół w Gomulinie: ogłoszenie o zamówieniu na prace konserwatorskie

Ołtarz boczny kościoła w Gomulinie
Fot. A. Wiktorowicz: Ołtarz boczny kościoła w Gomulinie

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia prac konserwatorskich ołtarza bocznego i chrzcielnicy we wnętrzu kościoła parafialnego w Gomulinie. Zadanie pod nazwą „Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza bocznego i chrzcielnicy we wnętrzu kościoła parafialnego w Gomulinie” dofinansowane jest ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

logo polski ład

Opis zamówienia i warunki udziału w postępowaniu w załączeniu i w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wola Krzysztoporska.
http://bip.wola-krzysztoporska.pl/index.php?id=1938,0,0,0,0,2635

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Formularz oferty 21 KB 127
2 pdf Ogłoszenie 474 KB 148
3 pdf opis przedmiotu zamówienia 4 MB 104
4 doc Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 20 KB 149
5 doc Oświadczenie o spełnianiu warunku 21 KB 142
6 pdf SWZ 1 MB 133
7 pdf Umowa o prace konserwatorskie 3 MB 144