Zakończenie projektu GOPS w świątecznej scenerii

Dzieci, dorośli i Mikolaj na scenie z prezentami

Pokazali, że „w rodzinie siła, gdy samorząd jej sprzyja”. 18 grudnia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej połączone z podsumowaniem projektu z programu dotacyjnego Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi pod nazwą Samorząd Przyjazny Rodzinie 2023 – „W rodzinie siła, gdy samorząd jej sprzyja”.

Spotkanie rozpoczęła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Małgorzata Walas, która podsumowała 11-zadaniowy blok spotkań odbywających się w ciągu czterech miesięcy. – Cały cykl zadaniowo-warsztatowy zorganizowany dla poszczególnych rodzin był dla nas i dla Was niezapomnianym wydarzeniem. Odbyły się między innymi: piknik rodzinny z zabawami i animacjami, wycieczka do parku rozrywki Energylandia, zajęcia plastyczne dla dzieci, warsztaty i pogadanki psychologiczne, czy świąteczne spotkanie z Mikołajem. To wszystko zapisało się na kartach realizowanego przez nas programu – mówiła Małgorzata Walas.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy, a także współuczestniczący w przygotowaniach poszczególnych zajęć przyczynili się do tego, by pozyskany grant był zrealizowany i jak najlepiej spożytkowany dla dobra beneficjentów biorących w nim udział. Do życzeń i podsumowań dołączył Sławomir Włosek, prelegent reprezentujący firmę Inwencja, który prowadził zajęcia warsztatowe.
Warto wspomnieć, że na spotkaniu podsumowującym nie zabrakło akcentów świątecznych, jak chociażby przyjazd Świętego Mikołaja, który obdarował 33 dzieci i ich rodziców paczkami świątecznymi. – Nie sposób opisać radości dzieci, które odbierały paczki z rąk Mikołaja i towarzyszących mu śnieżynek – dodają pracownicy GOPS.
Do życzeń dołączyli też zaproszenie goście. – Podjęta przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej inicjatywa integracji rodzin jest najlepszą inwestycją w rozwój naszej małej ojczyzny, którą jest Gmina – mówił sekretarz gminy Wola Krzysztoporska Dominik Ambrozik.
Po życzeniach wszyscy uczestnicy udali się na słodki poczęstunek, który przebiegał w miłej, przyjaznej i świątecznej atmosferze.
– Kończąc zrealizowany program w ramach zdania Samorząd Przyjazny Rodzinie 2023 – „W rodzinie siła, gdy samorząd jej sprzyja”, składamy szczególne wyrazy uznania dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Gminy Wola Krzysztoporska, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej i wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do tego, aby realizacja zadania przebiegała sprawnie i z pomyślnością – dodaje kierownik GOPS Małgorzata Walas.

Zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Baner województwo łódzkie dotacje 2023

Fot. GOPS Wola Krzysztoporska