Jakie ulice w Oprzężowie?

Droga w Oprzężowie

Znane są już wyniki konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Oprzężów.

Przedmiotem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest nadanie nazw ulic: drodze gminnej Nr 110452E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 208/3 obręb geodezyjny Oprzężów, drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 23 obręb geodezyjny Oprzężów Kolonia, drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 24 obręb geodezyjny Oprzężów Kolonia, drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 78 obręb geodezyjny Oprzężów Kolonia, drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 67 obręb geodezyjny Oprzężów Kolonia, drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 90 obręb geodezyjny Oprzężów Kolonia, drodze powiatowej 1527E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 207 obręb geodezyjny Oprzężów, drodze powiatowej 1529E oznaczonej numerem ewidencyjnym działek 208/1, 208/2 obręb geodezyjny Oprzężów, drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 209 obręb geodezyjny Oprzężów, drodze powiatowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4 obręb geodezyjny Kolonia Oprzężów.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone od dnia 20 listopada 20223 roku do dnia 30 listopada 2023 roku.

 Liczba osób biorących udział w konsultacjach społecznych wynosi 102.

 Po sprawdzeniu formularzy ankietowych (konsultacyjnych) ustalono, co następuje:

a) Za proponowaną nazwą ulicy Strażacka odpowiedzi udzieliły: 2 osoby
b) Za proponowaną nazwą ulicy Krótka odpowiedzi udzieliły: 2 osoby
c) Za proponowaną nazwą ulicy Wolska odpowiedzi udzieliły: 2 osoby
d) Za proponowaną nazwą ulicy Wesoła odpowiedzi udzieliły: 4 osoby
e)Za proponowaną nazwą ulicy Prosta odpowiedzi udzieliły: 3 osoby
f) Za proponowaną nazwą ulicy Piastowska odpowiedzi udzieliło: 16 osób
Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwę ulicy:
-ulica Piotrkowska odpowiedzi udzieliły 3 osoby
g) Za proponowaną nazwą ulicy Zielona odpowiedzi udzieliło:10 osób
h) Za proponowaną nazwą ulicy Królowej Jadwigi opowiedziało się 8 osób
-Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwę ulicy:
– ulica Główna wskazało 46 osób
ulica Romana Dmowskiego – wskazała 1 osoba
– ulica Piotrkowska – wskazały 4 osoby
i) jedna ankieta konsultacyjna – nieważna
j) Za proponowaną nazwą ulicy Łąkowa nie opowiedziała się żadna osoba
k) Za proponowaną nazwą ulicy Leśna nie opowiedziała się żadna osoba.

 Po przeanalizowaniu wyników konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic:
– dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 209 obręb geodezyjny Oprzężów, przyjęto nazwę ulica Strażacka,
– dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 67 obręb geodezyjny Kolonia Oprzężów, przyjęto nazwę ulicy Krótka,
– dla drogi powiatowej Nr 1527E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 207 obręb geodezyjny Oprzężów przyjęto nazwę ulica Wolska,
dla drogi powiatowej Nr1529E oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 208/1,208/2 obręb geodezyjny Oprzężów przyjęto nazwę ulica Główna,
– dla drogi gminnej Nr 110452E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 208/3 obręb geodezyjny Oprzężów przyjęto nazwę ulica Piastowska,
– dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 23 obręb geodezyjny  Kolonia Oprzężów przyjęto nazwę ulica Zielona,
– dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 24 obręb geodezyjny Kolonia Oprzężów, przyjęto nazwę ulica Wesoła,
– dla drogi powiatowej Nr 1527E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4 obręb geodezyjny Kolonia Oprzężów przyjęto nazwę ulica Prosta.
– dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 78 obręb geodezyjny Kolonia Oprzężów przyjęto nazwę ulica Łąkowa.
dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 90 obręb geodezyjny Kolonia Oprzężów przyjęto nazwę ulica Leśna.