Ochotnicy wybierają władze

OSP Bujny

Gdzie zmieniają się strażackie władze? Na terenie gminy Wola Krzysztoporska trwają spotkania ochotników w ramach kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Na terenie gminy Wola Krzysztoporska funkcjonuje 16 jednostek OSP. Zebrania odbyły się już w Jeżowie, Blizinie, Krzyżanowie, Bujnach, Woli Krzysztoporskiej, Krężnej, Oprzężowie, Majkowie Dużym, Mąkolicach i Piekarach.
W Jeżowie zmienił się naczelnik OSP

Pełniącego dotąd funkcję naczelnika Przemysława Łukasika zastąpił Rafał Nadajewski, dotychczasowy sekretarz Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Prezesem pozostał Marian Pielużek. Sekretarzem jednostki jest Mieczysław Misztela, a skarbnikiem Jan Ałaszewski.
Podczas spotkania strażacy dyskutowali m.in. o oczyszczeniu zbiornika wodnego przy straży, przyjęciu nowych druhów i lepszej organizacji jednostki. Wnioskowali także o instalację systemy selektywnego wywoływania i nową lokalizację syreny strażackiej.

W Blizinie bez zmian

Kolejną kadencję zarząd sprawować będą te same osoby, które robiły to do tej pory. Pośród wniosków, które pojawiły się podczas zebrania, najistotniejszy to remont dachu na domu ludowym i pozyskanie sztandaru dla jednostki.

W Krzyżanowie nowe władze

Tu zmieniła się i Komisja Rewizyjna, i Zarząd, bo dotychczasowy nie uzyskał absolutorium. Nowym prezesem OSP Krzyżanów został Tomasz Jakubiak, naczelnikiem – Waldemar Motylski, wiceprezesem – Paweł Dziano, zastępcą naczelnika Grzegorz Pająk, sekretarzem – Sylwester Świstak, a skarbnikiem – Łukasz Tutak.
Nową Komisję Rewizyjną tworzą: przewodniczący Norbert Motylski, sekretarz Krystian Cejnóg i członek Dominik Pająk.

W Bujnach nowy naczelnik

A został nim Sylwester Robak. Zastąpił na tym stanowisku Dariusza Szczepanika.

W Woli Krzysztoporskiej uroczyście

Po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wiadomo, że prezesem OSP w Woli Krzysztoporskiej nadal będzie Zbigniew Galuś, a naczelnikiem Błażej Strzelczyk. Zebranie miało uroczysty charakter. Uczestniczyli w nim m.in.: przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, wójt Roman Drozdek, sekretarz gminy Dominik Ambrozik, radni z terenu Woli Krzysztoporskiej – Barbra Torchalska, Marcin Olejnik, radny powiatu Zbigniew Ziemba, przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim.
Strażacy przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą wyjazdów i działań ratowniczo-gaśniczych. Warto dodać, że strażacy z Woli Krzysztoporskiej mieli największą w powiecie piotrkowskim liczbę wyjazdów – ponad 130. To 1/3 wyjazdów w powiecie i ponad połowa wszystkich wyjazdów w gminie.

W Krężnej zmiana Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Nowym prezesem jednostki został Patryk Siła, a naczelnikiem Witold Kałużny. Dotychczasowy prezes Robert Cieślik został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Druhowie rozmawiali o potrzebie zakupu nowego samochodu dla jednostki, o organizacji placu zabaw na terenie sołectwa, utwardzeniu kostką placu przed strażnicą i pracach modernizacyjnych w strażnicy.

W Oprzężowie bez zmian

Tu nie zmienił się Zarząd, a druhowie rozmawiali o remoncie i modernizacji Domu Ludowego i nowym placu zabaw za strażnicą.

Majków Duży ma nowego prezesa

OSP w tej miejscowości przewodniczył będzie teraz Piotr Braun. Strażacy rozmawiali o naprawie ścian garażu obok Domu Ludowego, odwodnieniu terenu i przygotowaniach do 100-lecia jednostki, które będzie miało miejsce za dwa lata.

W Mąkolicach ten sam skład

Tu we władzach OSP nic się nie zmieniło. Ochotnicy omawiali remont Domu Ludowego, wnioskowali o zakup nowych ubrań galowych i specjalnych oraz o uzupełnienie sprzętu strażackiego. Zgłosili też zapotrzebowanie na kursy szkoleniowe dla nowych strażaków.

W Piekarach Zarząd z absolutorium

Skład władz OSP Piekary pozostał bez zmian. Druhowie mówili o potrzebie remontu Domu Ludowego. W odpowiedzi na to wójt Roman Drozdek poinformował, że na ten cel w tegorocznym budżecie zarezerwowano kwotę 500 tys. zł.