Świetlica receptą na nudę

Zamiast nudy na ferie – świetlica! Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej po raz kolejny zorganizowała w czasie ferii zimowych zajęcia dla dzieci w ramach świetlicy środowiskowej.

Były one realizowane w SP w Parzniewicach, SP w Gomulinie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej.
W ramach zajęć dzieci mogły uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć świetlicowych m.in.: zajęciach sportowych, plastycznych, tanecznych, czytelniczych, relaksacyjnych, warsztatach pedagogicznych i teatralnych oraz zabawach stolikowych. – Odbyło się również spotkanie profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (filmy profilaktyczne, spotkanie z trzeźwym alkoholikiem).
Dzieci uczestniczyły w sensie filmowym pt. „Hotel Transylwania 2” oraz w spektaklu teatralnym pt. „Foszek Czyścioszek” organizowanym przez GOK.
– Celem działalności świetlic środowiskowych było m.in. prowadzenie działalności profilaktycznej, a realizując plan pracy świetlic, główny nacisk położono na integrację grupy. Częste rozmowy z młodymi ludźmi uczą ich przekazywania uczuć, rozładowywania emocji, wskazywania własnych potrzeb – mówi Marta Kopacka z GKRPA w Woli Krzysztoporskiej.
GKRPA składa serdeczne podziękowania opiekunom i wszystkim uczestnikom zajęć oraz Jolancie Kołacińskiej, dyrektorowi GOK-u za współorganizację tegorocznych zajęć feryjnych.