Droga w Oprzężowie
Gospodarka komunalna

Jakie ulice w Oprzężowie?

Piastowska, Zielona, Wesoła, Łąkowa, Krótka, Leśna, Prosta, Wolska, Królowej Jadwigi, Strażacka – czy takie nazwy ulic spodobają się mieszkańcom? Wójt gminy Wola Krzysztoporska zaprasza mieszkańców do konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Oprzężów. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 20 do 30 listopada 2023 roku w formie zbierania propozycji do nadania nazw ulicom w miejscowości Oprzężów na formularzu ankiet stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego ogłoszenia.
Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Oprzężów, posiadający w dniu przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze.
Szczegóły i formularze w załączonym zarządzeniu! […]