Jaką nazwę przyjmie ulica w Bujnach?

Droga asfaltowa, w oddali zabudowania

Są już znane wyniki konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w miejscowości Bujny. Jaką nazwę wybrali mieszkańcy?

W konsultacjach, w których wzięło udział zaledwie 13 osób, chodziło o zaproponowanie nazwy części drogi gminnej numer 110457E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 742 w Bujnach (odcinek od granic Piotrkowa – ul. Gliniana – do rozwidlenia dróg na Glinę i Gąski). Pojawiło się kilka propozycji, ale ostatecznie zwyciężyła „Złota”. Oto szczegóły konsultacji:

 Wyniki konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w miejscowości Bujny

 1) Przedmiotem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest nadanie nazwy ulicy – części drogi gminnej numer 110457E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 742 obręb geodezyjny Bujny.

2) Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone od dnia 8 marca 2021 roku do 18 marca 2021 roku.

3) Liczba osób biorących udział w konsultacjach społecznych wynosi:13 osób.

4) Po sprawdzeniu formularzy ankietowych (konsultacyjnych) ustalono, co następuje:
1) Za proponowaną nazwą ulicy Bujnowska, odpowiedzi udzieliły: 2 osoby
2) W ankietach konsultacyjnych wskazano inne nazwy ulic:
a) ulicę Złotą – wskazały 3 osoby
b) ulicę Polną – wskazały 2 osoby
c) ulicę Kwiatową – wskazała 1 osoba
d) ulicę Wiatraczną – wskazała 1 osoba
e) ulicę Boczną – wskazała 1 osoba
f) ulicę Słoneczną – wskazała 1 osoba
g) ulicę Zjazdową – wskazała 1 osoba
h) ulicę Sienkiewicza – wskazała 1 osoba

5) Po przeanalizowaniu wyników konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy – części drogi gminnej numer 110457E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 742 obręb geodezyjny Bujny, przyjęto nazwę ulicy Złota, za którą opowiedziały się 3 osoby.