Przedszkole w Bujnach do wynajęcia

Przedszkole w Bujnach kolorowe zjeżdżalnie na tle budynków przedszkola

Zarządzenie Nr 52/21 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 oraz pomieszczeń użytkowych przedszkola wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 na czas oznaczony w trybie przetargowym.

Do wynajęcia przeznacza się część nieruchomości stanowiącej plac zabaw, położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 oraz pomieszczenia użytkowe Przedszkola wchodzące w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, na stronie internetowej urzędu, w biuletynie informacji publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 31 maja 2021 roku do dnia 21 czerwca 2021 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Pełna treść zarządzenia wraz z wykazem w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc zarządzenie Nr 52 z dnia 31 maja 2021 r. Przedszkole Bujny 73 KB 141