Przedszkole w Bujnach – przetarg rozstrzygnięty!

Przedszkole w Bujnach kolorowe zjeżdżalnie na tle budynków przedszkola

INFORMACJA o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.

sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.z 2014r, poz.1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska w związku z § 11 Zarządzenia Nr 81/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargów na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Wola Krzysztoporska.

 II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 20 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – pokój nr 5

 Przedmiot przetargu:

 Część nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola wchodzącego w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 położonej na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 415 w obrębie geodezyjnym Bujny wraz z placem zabaw, dla której urządzona jest księga wieczysta KW PT1P/00052738/7.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń do wynajęcia wynosi: 464,35m².

Powierzchnia użytkowa placu zabaw przy Przedszkolu w Szkole Podstawowej w Bujnach wynosi:361m².

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 4

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Wywoławcza stawka czynszu za najem wynosi: 1.531,74 zł

Wadium – 300 zł

 Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 5000 zł (netto)

Osoba ustalona na nabywcę: Fundacja Porta Vitae.