Zapłać mniej za prąd

baner - zapłać mniej o 125 zł za prąd

W ramach nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną gospodarstwa domowe zapłacą o 125,34 zł mniej za prąd z 2023 r.
Z obniżki mogą skorzystać gospodarstwa, które spełnią określone w rozporządzeniu warunki [1]
.

W związku z tym PGE Obrót S.A. zachęca, aby do 15 grudnia br.:

 • zweryfikować i potwierdzić poprawność swoich danych umownych, które posiada PGE Obrót;
 • wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji, w tym faktur VAT (PGE eFaktury), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach, które oferujemy.

Jak to zrobić

 • elektronicznie, przez e-formularz dostępny na stronie www.gkpge.pl/tarcza
 • w PGE eBOK w zakładce Ustawienia -> Moje zgody.
 • przez platformę ePUAP na wzorze formularza, który znajduje się na stronie www.gkpge.pl/tarcza
 • telefonicznie na nr 422 222 222, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00.
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta PGE Obrót (lista placówek znajduje się na https://www.gkpge.pl/dla-domu/strefa-klienta/mapa-placowek);
 • osobiście w siedzibie PGE Obrót lub w Oddziałach na wzorze formularza, który znajduje się www.gkpge.pl/tarcza
 • korespondencyjnie na adres ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów lub inny adres PGE Obrót, na wzorze formularza, który znajduje się www.gkpge.pl/tarcza.

[1] Z obniżki mogą skorzystać gospodarstwa, które spełnią warunki określone w rozporządzeniu:

 • zweryfikują i potwierdzą poprawność swoich danych, które posiada PGE Obrót lub
 • wyrażą zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót korespondencji elektronicznej, w tym faktur  VAT (PGE eFaktury), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym lub
 • wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji produktach i usługach, które oferuje PGE Obrót lub
 • zmniejszą w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 r., a 30 września 2023 r. zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2022 r. a 30 września 2022 r. lub
 • są prosumentami energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub
 • złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Oświadczenia złożone w ramach rządowej tarczy solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub  rolnicze gospodarstwa domowe).

Jak będzie wyglądało rozliczenie?

Kwotę obniżki PGE zaksięguje automatycznie na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań. Jeśli na koncie rozliczeniowym występują zaległości w płatnościach, to w pierwszej kolejności przeznaczy się tę kwotę na ich pokrycie.

Jeśli nie spełnią Państwo żadnego z określonych w rozporządzeniu warunków [2] do zastosowania obniżki, to w 2024 r., po przeprowadzeniu weryfikacji, PGE powiększy Państwa rachunek o kwotę, o którą pomniejszono należność za 2023 r.