Nazwa dla ulicy „Bez nazwy” już wybrana

Asfaltowa ulica z chodnikiem z kostki brukowej
Dotąd tzw. ul. „Bez nazwy” w Woli Krzysztoporskiej

Dotąd jedna z ulic w Woli Krzysztoporskiej zwyczajowo nazywana była ulicą „Bez nazwy”. Żeby oficjalnie nazwać ulicę, przeprowadzono konsultacje społeczne, podczas których zgłoszono aż 10 propozycji. Za którą opowiedzieli się ostatecznie mieszkańcy?

Przedmiotem przeprowadzenia konsultacji społecznych było nadanie nazwy drodze gminnej numer 110492E oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 155/10, 155/15, 155/16, 155/14, 154/1, 155/6, 155/13, 164/5, 156/2, 164/7, 165/1, 166/3, 157/5, 166/5, 157/7, 158/2, 169/3, 170/1, 163, 171/1, 172/1, 159/2, 160/2, 173/1, 174/1, 715/4, 715/6, 162/38, 162/29, 162/31, 175/3, 175/5, 176/1, 711/1, 177/3, 153/7, 153/4 obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 13 – 24 września 2021 roku i wzięły w nich udział 32 osoby. Po sprawdzeniu formularzy ankietowych (konsultacyjnych) okazało się, że mieszkańcy zaproponowali aż 10 nazw.

Ile osób opowiedziało się za poszczególnymi propozycjami?
ulica Bez nazwy: 2 osoby
ulica Kwiatowa: 4 osoby
ulica Słoneczna: 7 osób
ulica Spokojna: 1 osoba
ulica Wypoczynkowa: 1 osoba
ulica Cicha: 2 osoby
ulica Zachodnia: 3 osoby
ulica Dobra: 9 osób
ulica Nefrytowa: 2 osoby
ulica Rotmistrza Witolda Pileckiego: 1 osoba

Po przeanalizowaniu wyników konsultacji przyjęto nazwę ulicy Dobra, za którą opowiedziało się 9 osób.
Teraz 25 października nazwa ulicy zostanie poddana pod głosowanie Rady Gminy. Jeśli ta zatwierdzi nazwę, tzw. ulica Bez nazwy już oficjalnie stanie się ulicą Dobrą.