Nowy wóz trafi do strażaków z Woli Krzysztoporskiej już w październiku

Jak wyglądają prace przy nowym samochodzie strażackim dla OSP Wola Krzysztoporska? Sprawdzali to druhowie, którzy 31 sierpnia odwiedzili firmę montującą wóz.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jednostki OSP w Woli Krzysztoporskiej kosztował będzie 799.500 zł brutto, a dostarczy go (na podstawie umowy podpisanej 26 kwietnia 2016 r.) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel z Kielc. Samochód trafi do strażaków w październiku tego roku, ale już teraz sprawdzano postęp prac przy jego montażu. Firmę MOTO-TRUCK odwiedziła delegacja ochotników z Woli Krzysztoporskiej w składzie: prezes Zbigniew Galuś, naczelnik Błażej Strzelczyk, zastępca naczelnika Jakub Majewski, gospodarz Michał Krupa i druhowie Dawid Wszelaki i Grzegorz Koszelak.

Przypomnijmy, że projekt zakupu będzie współfinansowany z funduszy zewnętrznych, a wniosek o dofinansowanie, który gmina złożyła w ramach RPO WŁ, został oceniony najwyżej spośród wszystkich ponad 100 wniosków z całego województwa. Kwota dofinansowania to 591.630 zł.

Projekt będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.1 Gospodarka Wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.