Jak wypadli szóstoklasiści?

Co wiedzą szóstoklasiści? To miał sprawdzić egzamin, który 1 kwietnia pisali uczniowie kończący w tym roku szkołę podstawową. Wyniki poznaliśmy 30 maja. Jak poszedł egzamin uczniom z gminy Wola Krzysztoporska? Okazuje się, że całkiem nieźle. W polskim i matematyce osiągnęli wynik lepszy niż średnia w kraju i w powiecie piotrkowskim. Trochę słabiej było z językiem angielskim.

Jeśli chodzi o wyniki z języka polskiego, to szóstoklasiści z terenu gminy Wola Krzysztoporska znaleźli się na trzecim, medalowym miejscu wśród gmin powiatu piotrkowskiego. Jeszcze lepiej poszło im z matematyki – tu osiągnęli drugi wynik w powiecie. W obu przypadkach przekroczyli średnią krajową, sumarycznie z tych dwóch przedmiotów osiągając wynik na poziomie 69,9% (dla porównania: średni wynik w Polsce – j. polski/matematyka 67%, średni wynik powiatu – j. polski/matematyka 26,70 p – 65,1%).
Nieco gorzej poszło uczniom z języka angielskiego. Średnio osiągnęli oni wynik na poziomie 70,9% (średni wynik powiatu – 74,8%), choć na terenie gminy są szkoły, które napisały ten test znacznie lepiej niż wynosi średnia krajowa. Przykładem mogą być uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bujnach, którzy osiągnęli wynik 82,08% i ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie – 86,25% (średni wynik w Polsce – 78%).

A jakie wyniki osiągnęli uczniowie poszczególnych szkół? Najlepiej z egzaminami poradzili sobie uczniowie z Bujen i Krzyżanowa (choć tu zdawały tylko 4 osoby).

Bogdanów (liczba zdających – 11)
j. polski/matematyka 26,82 p – 65,41%
j. angielski 30,73 p – 76,83%

Bujny (12)
j. polski/matematyka 31,42 p – 76,63%
j. angielski 32,83 p – 82,08%

Gomulin (31)
j. polski/matematyka 29,65 p – 72,31%
j. angielski 28,74 p – 71,85%

Krzyżanów (4)
j. polski/matematyka 31,25 p – 76,22%
j. angielski 34,5 p – 86,25%

Parzniewice (15)
j. polski/matematyka 25,20 p – 61,46%
j. angielski 26 p – 65%

Wola Krzysztoporska (46)
j. polski/matematyka 28,60 p – 69,76%
j. angielski 26,56 p – 66,40%

Teraz pozostaje tylko życzyć uczniom powodzenia w gimnazjum