Szkolimy nowych strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna na terenie gminy Wola Krzysztoporska ma się dobrze. A widać to chociażby po liczbie młodych ludzi, którzy wstępują do służby. Od lutego trwały szkolenia 15 młodych mężczyzn zainteresowanych uzyskaniem sprawności strażaka ratownika.

Zajęcia rozpoczęły się 14 lutego. Adepci przeszli część szkolenia teoretycznego i ćwiczenia w komorze dymowej, ale dalszą naukę przerwał COVID-19. W czerwcu wznowiono zdalne zajęcia teoretyczne, a pod koniec miesiąca rozpoczęły się ćwiczenia praktyczne na terenie jednostek.
Kandydaci na ochotników 26 czerwca uczyli się obsługi ratowniczych zestawów pneumatycznych, a 28 czerwca obsługiwali ratownicze zestawy hydrauliczne – to wszystko na terenie OSP Gomulin. 27 czerwca ćwiczyli natomiast obsługę pił mechanicznych w nadleśnictwie Meszcze.
Z kolei na terenie OSP Bogdanów od 10 do 12 lipca odbyli zajęcia obejmujące: pierwszą pomoc przedmedyczną, organizację akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych, wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu drogowego. Ćwiczyli także metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.
Szkolenie zakończyło się 26 lipca egzaminem końcowym w OSP Krzyżanów. Egzamin obejmował elementy ratownictwa technicznego, gaszenie pożaru i ratownictwo medyczne.
Do egzaminu przystąpili i pozytywnie go zaliczyli: Hubert Sosnowski (OSP Bogdanów), Łukasz Kiereś (OSP Bujny), Dominik Grzybowski i Jakub Augustyniak (OSP Parzniewice), Łukasz Sierant (OSP Woźniki), Paweł Filipek, Jakub Lasota i Bartłomiej Cieślak (OSP Gomulin), Patryk Hofer (OSP Majków Duży), Sławomir Ociepa i Adam Kasztelan (OSP Mąkolice), Bartosz Kroczyński i Piotr Pawłowski (OSP Wola Krzysztoporska), Mariusz Kabziński (OSP Jeżów) i Jan Kowalski (OSP Krzyżanów).
Egzamin przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim pod dowództwem naczelnika wyszkolenia młodszego brygadiera Jana Mielczarka. Egzaminowi przyglądał się też zastępca prezesa Zarządu Gminnego OSP Wola Krzysztoporska Wojciech Kamiński i radna Edyta Michalak.

Fot. OSP Gomulin, OSP Bogdanów, OSP Krzyżanów
Tak wyglądało szkolenie w Gomulinie


A tak szkolili się strażacy w Bogdanowie

Ostateczny egzamin z umiejętności nabytych podczas szkoleń odbył się w Krzyżanowie