1 sierpnia sesja Rady Gminy

1 sierpnia 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5 (sala nr 5) odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wola Krzysztoporska, Bełchatów i Rozprza.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Stradzew.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w obrębie Bujny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Krężna.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Zakończenie obrad.