ARiMR przyjmuje wnioski na wymianę dachów z azbestu

Plakat ARiMR dotacja dla rolników na wymianę dachu azbest/eternit

Do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w formie elektronicznej o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach wykorzystywanych do produkcji rolnej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Uwaga! Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.
Wnioski przyjmuje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej. Trzeba będzie skorzystać z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE.

Pełna informacja z linkami do pobrania potrzebnych załączników i instrukcją wypełniania wniosku znajduje się TUTAJ.