Trwa renowacja wyjątkowego pomnika

Pomnik na Górch Borowskich z rusztowaniem

Góry Borowskie w gminie Wola Krzysztoporska to miejsce, w którym kumuluje się historyczna pamięć regionu. W czasie II wojny światowej, w 1939 r. to tutaj rozegrała się jedna z ważniejszych bitew kampanii wrześniowej. Dla uczczenia obrońców Gór Borowskich w 1972 r. odsłonięto tu pomnik ze stali. Teraz przyszedł czas na jego renowację. Zmieni się także zagospodarowanie terenu wokół.

Renowację pomnika Obrońców Gór Borowskich podzielono na dwie części. Pierwsza zakłada remont stalowej części pomnika polegający na czyszczeniu konstrukcji stalowej i jej malowaniu, a także remont cokołu i utwardzenia pomnika oraz remont ołtarza i krzyża wraz z utwardzeniem terenu wokół nich. Marmurowe płyty przy pomniku zostaną wymienione na granitowe. Wykonana zostanie nowa nakrywa cokołu pomnika z płyt granitowych. Przewidziano również wymianę ołtarza betonowego na wykonany z elementów kamiennych, remont krzyża i utwardzenie terenu wokół ołtarza i krzyża z kostki granitowej lub płyt granitowych.
Te prace mają kosztować 293.000 zł.
Druga część dotyczy wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w poziomie o powierzchni ok. 36 m2 (dla kolumny wojskowej przybywającej na uroczystości wrześniowe) oraz wykonania schodkowego utwardzenia z kostki brukowej o powierzchni w rzucie ok. 78 m2 (dla przybywających delegacji).
Te prace zakończyły się w październiku i kosztowały 55.965 zł.
Remont całości ma się zakończyć w grudniu, a jego koszt w całości pokryty będzie z budżetu gminy Wola Krzysztoporska.
Odnowienie pomnika i zagospodarowanie otwartej przestrzeni przed pomnikiem, zgodnie z założonym projektem (utwardzenie placu, na których co roku odbywają się uroczystości historyczno-upamiętniające) poprawi estetykę i podkreśli prestiż tego ważnego dla gminy i regionu miejsca pamięci.